Pašvaldība 12. oktobrī noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" īstenošanu, portāls irliepaja.lv uzzināja Liepājas domē.


Šobrīd notiek būvuzraudzības iepirkumā saņemto piedāvājumu izvērtēšana, bet būvdarbu iepirkuma termiņš ir pagarināts līdz 4. novembrim.


Projekta kopējās izmaksas ir 1 749 976,23 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 1 246 717 eiro; valsts budžeta dotācija 55 002,22 eiro; pašvaldības finansējums 165 006,66 eiro; neattiecināmie izdevumi 283 250,35 eiro.


Projekta ietvaros plānota Baltijas jūras piekrasti raksturojošās ainavas – Liepājas vēsturiskā centra pludmales – pieejamības publiskās infrastruktūras pārbūve un publiskās ārtelpas attīstīšana, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu, pludmali un labiekārtojot pieguļošo teritoriju pludmales posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, atbilstoši SIA "Joe" izstrādātajam būvprojektam, kas savukārt tapis, vadoties no "Core projekts" 2015. gadā izstrādātā pludmales tematiskā plānojuma.


Projekta gaitā tiks pārbūvēta un izveidota gājēju piekļuves infrastruktūra (koka seguma, pludmales vārtu zonas cietā seguma un liedaga vārtu koka seguma platformas izveide). Tāpat tiks izveidots sanitārtehniskais aprīkojums (stacionāras publiskās tualetes, dušas, dzeramā ūdens punkti), arhitektūras mazās formas (soli, sadzīves atkritumu urnas, velostatīvi, ģērbtuves, SOS punkti), izveidoti informācijas stendi un virziena norādes, izbūvēti kāpu eroziju mazinoši risinājumi, uzlabots kāpu biotopa stāvoklis; izveidoti apstādījumi un vides objekti, pārbūvēts esošais apgaismojums.


Tiks izveidoti arī vides pieejamības risinājumi gājēju zonā starp koncertdārzu "Pūt, vējiņi!" un tenisa kortiem.


Izbūvējot paredzēto infrastruktūru, ne tikai tiks radīti priekšnosacījumi atpūtniekiem un apmeklētājiem pieejamākai piekrastes un liedaga zonai, bet arī tiks saudzēta un aizsargāta piejūras ainaviskā vērtība no pārmērīgas cilvēku rīcības ietekmes.


Tiks uzlabota arī pilnvērtīga piekrastes zonas sasaiste ar atjaunoto kultūrvēsturiskā mantojuma objektu – koncertdārzu "Pūt, vējiņi!"

un pilsētas dabas vērtību – Jūrmalas parku, labiekārtojot izeju uz pludmali pieguļošo teritoriju.


Paredzēts, ka projekta īstenošanas rezultātā pludmales apmeklētāju skaits pieaugs, un 2023. gadā būs par 6 000 vairāk nekā 2015. gadā.


Projektu plānots īstenot 24 mēnešu laikā – līdz 2022. gada 31. augustam.