Pašvaldības īstenotā projekts "Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā" ietvaros pagājušajā nedēļā sākās 258 metrus garā Liedaga ielas posma (starp Liedaga ielu 4 un 6, blakus bērnudārzam "Dzintariņš") pārbūves būvdarbi saskaņā ar SIA "JOE" izstrādāto būvprojektu.

Līgums ar "CTB" parakstīts15. jūnijā, portāls irliepaja.lv uzzināja domē.

Projekta kopējās izmaksas 641 449,81 eiro, un, kā jau vēstīts iepriekš, tas netiek īstenots ar ES līdzfinansējumu, bet ar Valsts kases aizdevumu.

Aprīļa domes sēdē deputāti lēma, ka Liepājas pašvaldība Valsts kasē aizņemsies 570, 4 tūkstošus eiro Liedaga ielas posma pārbūvei, kas nepieciešama, lai īstenotu jauna bērnudārza celtniecību.

Paredzēts izbūvēt jaunu Liedaga ielas posmu, maģistrālos inženiertīklus (ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli, lietus ūdens kanalizācija, elektroapgādes ārējie tīkli un ārējās elektronisko sakaru sistēmas), ielu, ietvi un veloceliņu.

Kredītu pašvaldība ņems uz 15 gadiem, sākot to atmaksāt 2025. gadā. Paredzēts, ka, īstenojot kopējo projektu, tiks radītas 144 jaunas vietas bērniem un 20 darba vietas darbiniekiem. Kopējās plānotās projekta izmaksas lēstas 3,2 miljonu eiro apmērā.