Liepājas domes sēdē ceturtdien, 17. februārī, deputāti iekļāva papildjautājumu "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga ielā 6, Liepājā", ko vienbalsīgi arī atbalstīja.


Lēmumprojekta steidzīga iekļaušana sēdes darba kārtībā saistīta ar jaunu iespēju 30 dienu laikā iesniegt projektu valsts dotācijas saņemšanai, lai tomēr uzbūvētu jau pirms vairākiem gadiem iecerēto pirmsskolas izglītības iestādi Liedaga ielā, kas sākotnēji bija plānota kā publiskās un privātās sadarbības projekts, kuram pašvaldība cerēja piesaistīt ERAF finansējumu, taču projekts netika atbalstīts.


Projekts atkal varētu pretendēt uz finansējumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) augstas gatavības pašvaldību investīciju programmas ietvaros un aizdevuma saņemšanai VARAM aizdevumu programmas jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai ietvaros, uzsvēra mērs Gunārs Ansiņš.


Deputāti sagatavoto lēmumprojektu atbalstīja, lai projekta pieteikumu varētu iesniegt atklātajā projektu konkursā. Kā domes sēdē skaidroja Ansiņš, projekta pieteikums šoreiz sagatavots vienlaikus divām finansēšanas programmām – lai pretendētu uz valsts finansējumu un arī VARAM aizdevumu (pērn oktobrī valdība atļava pašvaldībai aizņemties jauna bērnudārzu būvniecībai 2,9 miljonus eiro). Šobrīd plānots, ka valsts dotācija varētu būt 2 miljonu eiro apmērā, bet aizņēmums – 783, 921 eiro apmērā. Kopējas bērnudārza būvniecības izmaksas lēstas 3,3 miljonu eiro apmērā. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums varētu būt 440 043,58 eiro,2022. gadā – 246 832,25 eiro; 2023. gadā – 193 211,33 eiro.Tāpat projekta īstenošanai nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu (būvuzraudzība un autoruzraudzība) segšanai 78 444,30 eiro (2022. gadā – 50 988,80 eiro; 2023. gadā – 27 455,50 eiro).

Projekts jāīsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.

Kopumā uz 2021. gada 1. septembri


rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē reģistrēti 1442 bērni, 1022 no tiem ir bērni līdz 1,5 gada vecumam, 420 ir bērni no 1,5 līdz 5 gadu vecumam.

Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka bērnudārzā plānots izveidot 144 jaunas vietas, kā arī 20 jaunas darba vietas.


Liedaga ielas bērnudārzam ir ne tikai izstrādāts un akceptēts būvprojekts, bet pat jau zināms būvnieks – SIA "Merks".


Jau 2019. gadā būvprojektu minimālajā sastāvā pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei Liedaga ielā 6 izstrādāja SIA "Arhitektu birojs MG Arhitekti". Izmaiņas SIA "Arhitektu birojs MG Arhitekti" izstrādātā minimālā sastāva būvprojektā līdz būvprojektam pilnā sastāvā veica SIA "Merks", un pērn 9. jūlijā būvvalde to akceptēja. "Merks" ir arī uzvarējis iepirkuma otrajā daļā – par iestādes būvniecību.


Tāpat ir jau zināms ar bērnudārza būvi saistītā projekta – Liedaga ielas posma no Dzintaru ielas līdz veloceliņam – pārbūvētājs. Janvāra nogalē pašvaldības Iepirkumu komisija iepirkumā par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā, atbilstoši SIA "JOE" izstrādātajam būvprojektam" pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "CTB".