Deputāti 9.novembrī pastāvīgajās komitejās atbalstīja divu pludmales izeju labiekārtošanas projektu pieteikumu iesniegšanu, par kuriem šonedēļ vēl lēmums jāpieņem domes sēdē.

Runa ir par pludmales izejām, kuras pagaidām vēl nav pārbūvētas – izeja pie pieminekļa bojā gājušiem jūrniekiem un zvejniekiem ("Publiskās ārtelpas attīstība Zvejnieku alejas teritorijā, Liepājā"), kā arī  Jūrmalas parka teritorijā, proti, Jūrmalas ielas galā un izejā "Miljonu kalniņš", kas atrodas starp "Daugavas" un Rezerves stadioniem.

Kā Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputātiem skaidroja Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja pienākumu izpildītāja Dina Tapiņa, tad projektu pieteikumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma saņemšanai jāiesniedz līdz 1.decembrim, lai nākamvasar varētu plānot darbu uzsākšanu un 2025.gadā – to pabeigšanu.

Projektiem nepieciešamo finansējumu pašvaldība plāno no sava budžeta, nepieciešamības gadījumā piesaistot kredīta resursus.


Projektu mērķis ir attīstīt publisko ārtelpu pludmales izejās un pieguļošajā teritorijā, atbilstoši SIA "JOE" 2020. gadā izstrādātajam būvprojektam "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā".


Īstenojot šos projektus, nesasniegts paliktu vēl tikai viens no plānotajiem mērķiem – pastaigu laipas izbūve līdz dienvidu molam,

kuras būvprojekts, pēc Attīstības pārvaldes vadītāja Mārtiņa Ābola sacītā, ir izstrādāts.

Abu projektu ietvaros plānoti līdzīgi darbi, kādi jau veikti līdz šim pārbūvetajās pludmales izejās, – izbūvēt inženiertīklus (ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, elektrības); pludmales izeju un pieguļošo teritoriju labiekārtojuma infrastruktūru, tajā skaitā iekļaujot arhitektūras mazās formas – solus, atkritumu urnas, velostatīvu novietnes, ģērbtuves ar koka apdari; sanitārtehniskās iekārtas – stacionāras publiskās WC, pludmales dušas, dzeramā ūdens punktus; izveidot gājēju takas, apgaismojumu un nsotiprināt kāpas.

Pludmales izejas pārbūves un labiekārtojuma izmaksas (tiks precizētas pēc iepirkumu veikšanas ) Zvejnieku alejas teritorijā tiek plānotas 700 000 eiro apmērā, 85% jeb 595 000 segs ERAF, savukārt atlikušos 15% – pašvaldība. 2024. gadā pašvaldībai jāparedz šim mērķim 63 000 eiro, bet 2025. gadā – 42 000 eiro.

Savukārt pludmales izejas pārbūves un labiekārtojuma darbu izmaksas Jūrmalas ielas izejā un izejā "Miljonu kalniņš" (starp stadioniem) šobrīd tiek plānotas 1 200 000 eiro apmērā, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 800 000,00 eiro jeb 66,67%, bet pašvaldības – 400 000 eiro jeb 33,33% (2024. gadā 240 000 eiro; 2025. gadā 160 000 eiro).

Darbu autoruzraudzības, būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus pašvaldība orhganizēs sadarbībā ar Komunālo pārvaldi.