Sakarā ar Baseina ielas pārbūves uzsākšanu (no Tirgus līdz Raiņa ielai), uz Raiņa ielas ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Šeit tiek izbūvēts lietus kanalizācijas pieslēgums. Tāpēc autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes zīmēs un norādes, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Vienlaikus ir uzsākta arī Baseina ielas posma pārbūve. Atkarībā no būvdarbu gaitas, Baseina ielas posms no Tirgus līdz Raiņa ielai būs pilnībā vai daļēji slēgts, iespēju robežās nodrošinot piekļuvi īpašumiem.

Turpmāko trīs mēnešu laikā Baseina ielas daļā ir paredzēts pilnībā pārbūvēt asfaltbetona seguma brauktuvi, kas šobrīd ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.

Paredzēts izbūvēt arī gājēju ietvi ielai piekļaujošos ēku pusē, jaunu lietus kanalizācijas kolektoru un jaunu apgaismojumu, kā arī veikt labiekārtošanas darbus, iestādot 15 kokus.

Būvdarbu līgums noslēgts ar SIA "A-Land".

Būvdarbu gaitā SIA "Liepājas ūdens" plāno pārbūvēt arī ielas posmā esošos ūdensvada tīklus.

No šā gada ielu infrastruktūras attīstības un labiekārtošanas plāna  šis ir pirmais būvobjekts, kurā uzsākti darbi.

Baseina iela, kā zināms, ir izcilā liepājnieka, valstsvīra Miķeļa Valtera dzimtā iela, kuras agrākais nosaukums bija Apšu iela.

Ielas pārbūves būvdarbu izmaksas: kopā ar PVN 237 896,28 eiro.

Kopumā šobrīd Komunālā pārvalde ir plānojusi pārbūvēt un labiekārot vismaz 15 ielu posmus, par kuriem ir zināms, ka būs pieejams finansējums.