Vakar no pulksten 11 līdz 17.10 Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā ilga Elitas Kosakas, Brigitas Maksimovas un Vladimira Kuzņecova prasības izskatīšana.

Tiesa trīs liepājnieku prasību par Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmuma Nr.506 „Par akciju sabiedrības „HRC Libau” HRC AG energokompleksa izveidi” atcelšanu skatīja pēc būtības, un kā portāls uzzināja tiesā, lēmums tiks paziņots 19.jūlijā pēc pulksten 14.

Portāls novēroja, ka tiesas sēžu zālē pirms prasības izskatīšanas bija liela burzma, skanēja izsaucieni „Gribam savas tiesības aizstāvēt, neliedziet mums šo iespēju!”, ”Vai tā ir demokrātija?!” u.c. Sēdē vēlējās piedalīties ap divdesmit liepājnieku, kuriem ar lielām pūlēm pa visu tiesas namu tika sameklēti krēsli, jo tiesas zālē kājās stāvēt netika atļauts. Pēc aptuveni divām stundām tiesnese visiem pirmajā rindā sēdošajiem lika atstāt tiesas zāli, jo cilvēki traucējot sēdes norisi.

Tiesa uzklausīja gan visus trīs prasības pieteicējus (Brigitu Maksimovu pārstāvēja Vides aizsardzības kluba viceprezidente Elita Kalniņa), gan atbildētāju – Liepājas domi, ko pārstāvēja juriste Dace Arāja un Vides un veselības daļas speciāliste Dace Liepniece. Vārds tika dots arī trešajai pusei – „HRC Libau”, ko tiesā pārstāvēja zvērināts advokāts Armands Jaunzars. Viņš jau sākumā lūdza tiesu lietu izbeigt, jo prasības pieteicējiem neesot atbilstoša pilnvarojuma.

Prasības pieteicēji vēlējās, lai tiktu uzklausīts arī liecinieks – ārsts Eduards Jasinskis, kam tiesa piekrita, taču laika trūkuma dēļ liecinieks pats pēc dažām stundām no šīs iespējas atteicās. Tāpat tiesa atļāva pievienot lietas materiāliem Maksimovas saraksti ar domi, kas pēc iesniedzējas domām atspoguļo domes nespēju pēc būtības atbildēt uz jautājumu, kā „HRC Libau” energokomplekss ietekmēs tā apkaimē dzīvojošo veselību.

Arī Kuzņecovs savā runā uzsvēra, ka kompleksa sabiedriskās apspriešanas gaitā trīs reizes „HRC Libau” pārstāvji nav snieguši atbildi uz jautājumu, ar ko Liepājā iecerētā ražotne atšķiras no Avdejevskas koksa rūpnīcas, kuras negatīvā ietekme uz vidi un veselību ir zinātniski pierādīta. Atbildes liepājnieks neesot saņēmis arī vēlāk, piesakoties uz pieņemšanu pie pilsētas mēra un atsevišķiem deputātiem.

Savukārt Kosaka uzsvēra, ka, pieņemot lēmumu, deputāti nav bijuši pietiekami labi informēti un nav spējuši izvērtēt potenciālo izmešu kaitīgo ietekmi uz vidi un veselību, sevišķi uz astmas slimnieku un bērnu veselību. Tāpat deputāti ignorējuši vairāk nekā 2000 cilvēku negatīvo viedokli par koksa kompleksa būvniecību dzīvojamo rajonu un izglītības iestāžu tuvumā. Kosaka arī vainoja domi tendenciozas aptaujas (norādot ieguvumus, bet noklusējot negatīvo ietekmi) sarīkošanā, kurā no 300 aptaujātajiem puse bija vērtējusi pozitīvi šāda uzņēmuma būvi Liepājā.

„Kāpēc „HRC Libau” intereses ir prioritāras, salīdzinot ar iedzīvotāju interesēm?” – jautāja Kosaka, norādot, ka deputātiem būtu bijis jāatrod cita vieta rūpnīcas kompleksa būvei, „nevis dzīvojamā rajonā tiešā tuvumā”.

Domes pārstāves teiktajam, ka koksa rūpnīcas īpašniekiem būs jāievēro likumdošana, kas nosaka kaitīgo vielu izmešu normas, prasītāji iebilda, ka „HRC Libau” jau tagad pārkāpj likumus, jo divas reizes administratīvi sodīta par teritorijas nesakopšanu, tāpat tiek izskatīta lieta par koku nelikumīgu izciršanu potenciālās rūpnīcas teritorijā.

Domes pārstāves prasības pieteikumu neatzina, pamatojot savu viedokli ar to, ka pirms lēmuma pieņemšanas ir notikušas sabiedriskās apspriešanas, un tajās bijušas tikai „iedzīvotāju emocijas, bet nav saņemti juridiski argumentēti iebildumi, lai dome pieņemtu „HRC Libau” nelabvēlīgu lēmumu”.

Kosaka aģentūrai BNS atzinusi, ka šaubās, ka tiesa lems par labu prasības iesniedzējiem.

"Tiesa ceturtdien noraidīja visus manus pieteikumus par liecinieku uzaicināšanu. Es vēlējos, lai tiesa uzklausa ekspertus, kā arī Liepājas domes deputātus, kuri atbalstīja lēmumu par koksa ražotnes celtniecību. Tomēr tiesa šos pieteikumus noraidīja, kā arī nedeva pietiekami daudz laika, lai varētu sagatavoties debatēm. Ņemot to visu vērā, nav nekādas pārliecības par mūsu uzvaru šajā procesā," sacījusi Kosaka.