Administratīvā apgabaltiesa Rīgā ceturtdien, 6.februārī, skatīja trīs liepājnieku apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu koksa rūpnīcas lietā.

Administratīvā rajona tiesa 2012.gadā noraidīja trīs liepājnieku – Elitas Kosakas, vides aktīvistes Brigitas Maksimovas un Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotāja Vladimira Kuzņecova – prasību atcelt Liepājas domes 2010.gada 16.decembrī pieņemto lēmumu par atbalstu energokompleksa būvniecībai Pulvera ielā.

Visi trīs šo spriedumu pārsūdzēja, un ceturtdien, 6.februārī, tiesa izskatīja sūdzību.

Kā portālu informēja Kosaka, tiesa sūdzību skatījusi divas stundas, kā arī speciālā pārtraukumā noskatījusies Liepājas vides draugu speciāli veidoto pētniecisko videofilmu par līdzīgas rūpnīcas kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi Dīnsburgā, Vācijā.

„Domi pārstāvēja juriste Dace Arāja un Vides un veselības daļas vadītāja Dace Liepniece, klāt bija arī trīs „HRC Libau” pārstāvji, ieskaitot projekta attīstītāju Igoru Povaru,” pastāstīja Kosaka.

Sūdzības iesniedzējus tiesā pārstāvējusi Kosaka un Kuzņecovs, Maksimova nav varējusi ierasties veselības problēmu dēļ.

Administratīvās rajona tiesas spriedums tiks paziņots 27.februārī.
Pēc Kosakas teiktā, apelācijas sūdzībā uzskaitīti vairāki argumenti pret koksa ražotnes būvniecību.

Prasītāji uzskata, ka Liepājas domes lēmums neatbilst Satversmē garantētajām tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē, kā arī citu likumu pantiem.
Ņemot vērā iesniegto pieteikumu tiesai, iecerētā koksa ražotnes projekta tālākā virzība pērn tika apturēta, savukārt šo tiesas lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā pārsūdzēja "HRC Libau" un Liepājas dome.

Administratīvā apgabaltiesa atcēla iepriekšējās instances tiesas lēmumu, līdz ar to "HRC Libau" varēja turpināt darbu pie projekta virzības un ražotnes būvniecības.