Šodien, 6.augustā, Liepājas tiesā beidzot bija iespējams pēc būtības skatīt "HRC Libau" prasību par zaudējumu piedziņu no rūpnīcas būvniecības pretiniekiem.

Iepriekš tiesas sēde tika pārcelta četras reizes, jo prasības pieteicēji, vai nu neieradās, nebija sagatavojuši pierādījumus vai pilnvaru.

Šodien pulksten 14 Liepājas tiesa skatīja civillietu, kurā AS "HRC Libau" prasa piedzīt 500 latu (šodien summa precizēta – Ls 499, 98; sākotnējā prasība bija Ls 700) zaudējumus no koksa rūpnīcas būvniecības pretiniekiem. Kā portālu informēja Liepājas domes deputāte, juriste Elita Kosaka (viena no trim, pret kuriem celta prasība), „šodien tiesa beidzot pēc būtības skatīja prasību, tika uzdoti jautājumi, kuriem sekoja tiesu debates”. Sēde ilgusi apmēram stundu. Spriedums tiks nolasīts 20.augustā pulksten 16.

Jau rakstījām, ka "HRC Libau" martā lūdza atlikt tiesas sēdi, lai būtu vairāk laika pierādījumu iesniegšanai. Savukārt aprīļa sākumā tiesas sēde nevarēja notikt, jo prasītāja pārstāve bija iesniegusi nepareizi noformētu pilnvaru. Savukārt janvārī AS "HRC Libau" valdes loceklis Anatolijs Povars nebija ieradies uz tiesas sēdi un nebija par to iepriekš informējis tiesu, tāpēc tiesnese viņam piemēroja naudas sodu 75 latu apmērā.

"HRC Libau" tiesā iesniedza prasību par zaudējumu piedziņu 700 latu apmērā no trim Liepājas iedzīvotājiem, kuri iebilduši pret "HRC Libau" koksa rūpnīcas būvniecību Liepājā.

Liepājas iedzīvotāji Brigita Maksimova, Vladimirs Kuzņecovs un no Osipova partijas ievēlētā Liepājas domes opozīcijas deputāte Elita Kosaka, pret kuriem civiltiesiskā kārtā ir celta prasība par zaudējumu piedziņu, 2011.gada janvārī iesniedza sūdzību Administratīvajā rajona tiesā, apstrīdot Liepājas domes 2010.gada 16.decembrī pieņemto lēmumu, ar kuru "HRC Libau" tika atļauts sākt koksa rūpnīcas būvniecību. Iedzīvotāji savu sūdzību pamatoja ar plānotās koksa rūpnīcas nepietiekami izvērtēto ietekmi uz vidi un tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju veselību.

Kā informē LETA, Vides aizsardzības klubs (VAK) un Latvijas Zaļā kustība masu medijiem izsūtītā paziņojumā "HRC Libau" prasību pret iedzīvotājiem dēvē par iebiedēšanas paraugprāvu.

VAK un Latvijas Zaļā kustība norāda, ka "HRC Libau" iesniegtais prasības pieteikums neesot pamatots, jo ir pretrunā ar Administratīvā procesa likumu un Vides aizsardzības likumu, kuros ieļauti Orhusas konvencijas regulējumi, lai personām, kas īsteno savas tiesības vides jomā, netiktu radītas nelabvēlīgas sekas.

"HRC Libau" energokompleksa izveide paredzēta Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā Pulvera ielā 6/8.