Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde lēmusi ar 25.jūliju izbeigt starp SEZ pārvaldi un AS "HRC Libau" 2010.gada 27.janvārī slēgto līgumu par zemesgabala Pulvera iela 8 nomu.

Līgums 2010.gada 27.janvārī tika noslēgts uz laiku līdz 2036.gada 16.martam.

Nomas līgums nosaka, ka nomnieks apņemas līdz 2011.gada 31.decembrim iegūt būvatļauju akmeņogļu pārstrādes uzņēmuma ar elektroenerģijas ražotni būvniecībai Pulvera iela 8, kā arī līdz 2014.gada 31.decembrim nodot uzbūvēto objektu ekspluatācijā. "Akmeņogļu pārstrādes uzņēmums ar elektroenerģijas ražotni" realizācija.

Pamatojoties uz to, ka noteiktajā termiņā būvprojekts nav īstenots, kā arī ņemot vērā to, ka nomnieks ilgstoši kavē ar nomas līgumu uzņemto saistību izpildi, SEZ ar 2016.gada 25.jūliju izbeigs ar AS "HRC Libau noslēgto līgumu. Tāpat AS "HRC Libau" noteikts termiņu līdz 2016.gada 15.jūlijam, lai veiktu 27 tūktošus eiro lielā nomas maksas parāda labprātīgu segšanu. Gadījumā, ja AS "HRC Libau" labprātīgi neizpildīs savas saistības, uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam vērsties tiesā ar prasījumu par parāda piedziņu.  

Pēc SEZ pārvaldnieka Jāņa Lapiņa sacītā, SEZ meklēs jaunu nomnieku šai "perspektīvajai teritorijai ar attīstības iespējām". Konkrētu interesentu gan vēl neesot.