Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) mājaslapā ceturtdien, 21. aprīlī, izsludināts konkurss uz Liepājas SEZ pārvaldnieka amatu, kurš ir vakants kopš 2021. gada 29. novembra, kad amatu atstāja iepriekšējais pārvaldnieks Jānis Lapiņš.
 
Pārvaldnieka amatalga tiek solīta 5500 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.


Pretendenti uz amatu tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:


akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu amata pienākumus;


vismaz 5 gadu profesionālā darba pieredze Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka amatam līdzvērtīgā vadošā amatā tādas kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadībā, kas atbilst vismaz diviem sekojošiem kritērijiem:


pārskata gada bilances kopsumma ne mazāka par 4 000 000 eiro;


pārskata gada neto apgrozījums ne mazāks par 8 000 000 eiro;


pārskata gada vidējais darbinieku skaits vismaz 100 (par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniekam līdzvērtīgu amatu pretendentu atlases komisija atzīs – valdes locekļa, uzņēmuma vai iestādes vadītāja vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei);


valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē (C2 līmenis), kā arī angļu un krievu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs).


Pretendentiem uz SEZ pārvaldnieka amatu ir iespēja pieteikties uz amatu, iesniedzot visus norādītos dokumentus divu nedēļu laikā, līdz 6. maijam ieskaitot.


Vairāk skatīt ŠEIT.


Tāpat SEZ pārvalde izsludinājusi konkursu uz vakanto projektu vadītāja asistenta amatu. Alga 1200 – 1500 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Dokumenti iesniedzami līdz 3.maijam.