Tekstilražošanas uzņēmums "Lauma Fabrics" plāno uzstādīt saules paneļus trīs hektāru platībā Pulvera ielā 8, portālu informēja Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.
 
Aizvadītā gada 14. septembrī SEZ pārvaldē saņemts SIA "Lauma Fabrics" iesniegums "Par ilgtermiņa zemes nomu". Kā norādījis iesniedzējs, "Lauma Fabrics" vēlas uzstādīt saules paneļus un ražot elektrību pašpatēriņam, lai pasargātu uzņēmumu no straujā energoresursu cenu pieauguma un saglabātu konkurētspēju pasaules tirgos.

Lai varētu savu ieceri realizēt, "Lauma Fabrics" lūgusi SEZ pārvaldi izskatīt iespēju iznomāt uzņēmumam ilgtermiņā zemes gabalu 30 000 m2 platībā Pulvera ielā 8.

Liepājas SEZ valde decembra sēdē pieņēmusi lēmumu slēgt ar SEZ uzņēmumu "Lauma Fabrics" nomas līgumu par Liepājas ostas teritorijā esošā nekustamā īpašuma Pulvera ielā 8 daļas 27 700 m2 platībā nomu uz piecpadsmit gadiem saules paneļu (iekārtu) novietošanai.


Savulaik pašvaldība bija noslēgusi zemes nomas līgumu AS "HRC Libau" par zemesgabala Pulvera iela 8 nomu uz laiku līdz 2036.gada 16.martam akmeņogļu pārstrādes uzņēmuma būvniecībai. 2016.gadā līgums tika lauzts, pamatojoties uz to, ka noteiktajā termiņā būvprojekts nav īstenots.