Lai arī pašvaldības publiskais 2022.gada pārskats tika apstiprināts jau vasaras vidū, tikai nesen kļuvuši pieejami dati par pērn veiksmīgāk strādājušajiem Liepājas uzņēmumiem. Piedāvājam iepazīties ar faktiem par Liepājas ekonomiku pērn.

2022. gadā reģistrēti 214 jauni uzņēmumi – 192 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 20 individuālie komersanti, viens individuālais uzņēmums un viena zemnieku saimniecība. Pērn jaunreģistrēto uzņēmumu skaits bija par 20 mazāks nekā 2021. gadā.

Iespēju reģistrēt uzņēmumu ar pamatkapitālu, mazāku par 2 800 eiro, izmantojušas 53,1% no reģistrētajām kapitālsabiedrībām. 23 uzņēmumi reģistrēti ar viena eiro pamatkapitālu. 2022. gadā Liepājā darbojās ap 2 400 uzņēmumu.

Nozaru griezumā lielākais uzņēmumu skaits bijis tirdzniecības un auto, moto remonta nozarē – 21%.


Rūpniecībā darbojās 13% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem, nekustamo īpašumu nozarē – 12% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem. Būvniecībā darbojās 9% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem, bet transporta un uzglabāšanas nozarē – 8% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem.


Liepājas uzņēmumu Top20 ar lielāko apgrozījumu 2022.gadā   

1."Tolmets", SIA (atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība) – 309,577,602 eiro (-8% pret 2021.gadu)   
2."AE Partner", SIA (elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana) – 73,118,507 eiro (31% pret 2021.gadu)       
3."Caljan", LSEZ SIA (pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana) – 63,656,190 eiro (42% pret 2021.gadu)       
4."LVAgroo", SIA (m inerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana) – 63,638,753 eiro (64% pret 2021.gadu)           
5."Evija", LSEZ SIA V.Biļuka komercfirma (degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība) – 52,465,758 eiro (2,71 reizes pret 2021.gadu)   
6."Jensen Metal", LSEZ (citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana) – 50,002,883 eiro (-3% pret 2021.gadu)   
7."LPB", AS (mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku) – 47,836,777 eiro (3% pret 2021.gadu)       
8."Getic", SIA (elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība) – 43,028,749 eiro (12% pret 2021.gadu)           
9."Yokohama TWS Latvia", LSEZ SIA (lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana) – 39,062,740 eiro  (54% pret 2021.gadu)           
10.SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" (slimnīcu darbība) – 38,711,045 (12% pret 2021.gadu)
11."Laskana-mežs", SIA (mežizstrāde) 38,283,977 eiro (39% pret 2021.gadu)   
12."Baltreids", SIA (jūras zvejniecība) – 36,539,130 eiro (7% pret 2021.gadu)       
13."Liepaja Bulk Terminal LTD", SIA LSEZ (pārējās transporta palīgdarbības) – 34,915,810 eiro (40% pret 2021.gadu)       
14."Lauma Fabrics", LSEZ (adīto un tamborēto audumu ražošana) – 31,961,940 eiro (10% pret 2021.gadu)           
15."Scanalloys LV", SIA (metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība) – 31,922,820 eiro (-32% pret 2021.gadu)           
16."Transit Service Agency", SIA (pārējās transporta palīgdarbības) – 29,613,785 eiro (19% pret 2021.gadu)       
17."Dzelzsbetons MB", SIA (būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana) – 28,679,703 eiro (61% pret 2021.gadu)   
18."DFDS", SIA (pārējās transporta palīgdarbības) – 26,108,346 eiro (19% pret 2021.gadu)   
19."UPB Nams", SIA (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) – 24,115,307 eiro (-9% pret 2021.gadu)       
20."Laskana", SIA LSEZ (kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība) – 22,599,830 eiro (55% pret 2021.gadu).

(Avots: Lursoft)


Datu bāzē nav AS "UPB" gada pārskata dati. Uzņēmuma mājaslapā redzams, ka konsolidētais apgrozījums 2022.gadā ir bijis 235 miljoni, tātad pēc apgrozījuma "UPB" ieņem otro vietu aiz SIA "Tolemts".


Rūpniecība
2022. gadā Liepājā apstrādes rūpniecības produkcija saražota par 510,8 milj. eiro (4,6% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2021. gadu, rūpniecības produkcijas izlaides apjoms naudas izteiksmē palielinājies par 99,6 milj. eiro jeb 24,2%.

Realizētās produkcijas apjoms 2022. gadā bija 516,2 milj. eiro (4,6% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2021. gadu, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms naudas izteiksmē palielinājies par 94,5 milj. eiro jeb 22,4%.

Eksportētās rūpniecības produkcijas īpatsvars Liepājā 2022. gadā bija 80%. 2022. gadā eksportam realizētas preces par 410,8 milj. eiro, kas ir par 83,9 milj. eiro jeb 25,7% vairāk nekā 2021. gadā.

Vietējā tirgū realizētas preces par 105,4 milj. eiro, kas ir par 10,6 milj. eiro jeb 11,2% vairāk nekā 2021. gadā.

Pērn Liepājā turpināja pieaugt gan saražotās, gan realizētās rūpniecības produkcijas apjomi. Salīdzinot ar 2021. gadu, rūpniecības produkcijas izlaides pieauguma temps pērn bijis straujāks nekā 2021. gadā (2021. gadā pieaugums – 21,6%, 2022. gadā – 24,2%). Savukārt realizētās rūpniecības produkcijas pieauguma temps bijis nedaudz lēnāks nekā 2021. gadā (2021. gadā rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājās par 22,7%, bet 2022. gadā par 22,4%).

Rūpniecības produkcijas apjoma pieaugumu naudas izteiksmē 2022. gadā būtiski ietekmēja inflācija (gada vidējā inflācija 17,3%).

Pēdējo septiņu gadu laikā apstrādes rūpniecības izlaides apjoms pieaudzis 2,3 reizes bet realizētās rūpniecības produkcijas apjoms – 2,2 reizes.


Par svarīgāko apstrādes rūpniecības nozari var nosaukt gatavo metālizstrādājumu ražošanu un mašīnbūvi, kuras uzņēmumi saražojuši ap 55% no kopējā Liepājas uzņēmumu rūpniecības produkcijas apjoma.

Gatavo metālizstrādājumu un mašīnbūves ražošanas nozares lielākie uzņēmumi pēc nodarbināto skaita: SIA "AE Partner"; LSEZ SIA "Jensen Metal"; LSEZ SIA "Caljan"; SIA "FTS Baltic"; LSEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja"; SIA "AILE grupa"; SIA "Kohsel".


Liepājas ostas un lidostas darbība
2022. gadā Liepājas ostas uzņēmumi pārkrāvuši 7,6 milj. tonnu kravu, kas ir par 7,2% vairāk nekā 2021. gadā. Lielākā kravu grupa bija beramkravas, kuru apjoms bija 5,1 milj. tonnu. Ģenerālkravas pārkrautas 2,2 milj. tonnu apjomā, lejamkravas – 0,3 milj. tonnu apjomā.

2022. gadā Liepājas ostā turpināja darboties viena prāmju līnija. Gada laikā pārvadāti 85 422 pasažieri. Pārvadāto pasažieru skaits gada laikā palielinājies par 91,6%.

2022. gadā ir bijis otrs augstākais pārvadāto pasažieru skaits pēdējo septiņu gadu laikā.

Pēc Liepājas jahtu ostas datiem, 2022. gadā Liepājā uzņemtas 200 jahtas, kas ir par 14,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Visbiežāk ieradušās jahtas no Lietuvas, Vācijas un Polijas.

Liepājas lidostas darbību 2022. gadā ietekmēja ģeopolitiskie notikumi pasaulē. Regulārie reisi 2022. gadā netika atjaunoti. 2022. gadā apkalpotas 4 172 lidojumu operācijas. Apkalpots 631 pasažieris.

(Avots: Liepājas pašvaldības 2022.gada publiskais pārskats)