Domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu ņemt Valsts kasē aizņēmumu 268 472, 36 eiro, lai veiktu bērnudārza "Margrietiņa" 1.stāva atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu.

Renovācijas darbi bērnudārzā Siļķu ielā 16a varētu sākties septembrī. Būvnieki no SIA UPTK, kura uzvarēja iepirkumu konkursā, tos plāno pabeigt trīs mēnešu laikā, informē Liepājas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Sakarā ar to, ka ēkas 1. stāvā starp sienām un griestiem sāka parādīties plaisas, tika veikta ēkas tehniskā apsekošana un konstatēts, ka nepieciešams to atjaunot. Līdz 2015.gada maijam tika izstrādāts tehniskais projekts ēkas pilnai renovācijai un teritorijas labiekārtošanai. Darbu kopējās izmaksas tiek lēstas 1, 5 miljonu eiro apmērā, un projektu paredzēts dalīt kārtās.

Projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēku atjaunošana un teritorijas labiekārtojums Siļķu ielā 16a, Liepājā būvniecības 1.un 1.d kārta" ietvaros plānoti sekojoši darbi: pirmā stāva kāpņu, grīdas un starpsienu demontāža un montāža, apkures sistēmas nomaiņa, ūdensvada, kanalizācijas cauruļu un iekārtu atjaunošana, elektroinstalācijas un gaismekļu demontāža un montāža, ugunsgrēka apziņošanas sistēmas atjaunošana, izmantojot esošos dūmu detektorus un dažādi citi darbi.

Visiem bērnudārza “Margrietiņa" bērniem, kuru vecāki to vēlējās, uz laiku ir atrastas vietas citos mikrorajona bērnudārzos, bet 16 pirmsskolas grupiņas bērniem izveidota pagaidu mājvieta Liepājas 15. vidusskolā.

Projekta 1. un 1d. kārtas izmaksas saskaņā ar iepirkumu sastāda 268 472,36 eiro. Lai izstrādāto projektu realizētu, nepieciešams aizņēmums Valsts kasē. Aizņēmumu plānots izņemt 2015.gadā līdz 216 067,98 eiro, 2016.gadā – līdz 52 404,38 eiro (procentu likme saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu likmēm). Kopējās kredīta izmaksas 13 gadu ilgā periodā plānotas 274 572 eiro apmērā, t.sk., procentu maksājumi 6 099 eiro, ja % likme saglabājas 0,295 % apmērā.

2010.gadā bērnudārzā "Margrietiņa" tika veikti darbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai par kopējo summu 87 789 lati, savukārt 2013.gadā veica nojumes remontu par kopējo summu 2420 lati.