Būvvaldes komisija ir pieņēmusi ekspluatācijā Jūrmalas parka lietus jeb virszemes ūdens kanalizācijas posmu izbūvi  gandrīz 800 m kopgarumā. Šis ir lielākais un nozīmīgākais no šogad pašvaldības īstenotajiem virszemes ūdens savākšanas projektiem, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Jaunā inženierbūve ir nepieciešama, lai novērstu "Daugavas" stadiona, parka celiņu regulāru applūšanu un dīķa, kas atrodas aiz kafejnīcas "Medūza", pārplūšanu.

No šā gada jūnija līdz oktobrim īstenots būvprojekts trīs kārtās, ieguldot nepieciešamos dažāda izmēra cauruļvadus, izveidojot pieslēgumus, notekas, akas, kā arī sūkņu staciju un elektroapgādes kabeļus.

Ir izveidoti trīs atzari - no stadiona "Daugava" teritorijas, no kafejnīcas "Medūza" un tenisa laukumu puses.

Darbu noslēgumā atjaunots parka celiņu segums un apstādījumu zona.

"Līdz šim parkā centrālajā daļā nebija lietus ūdens aizvadīšanas sistēma. Virszemes ūdeņi aiztecēja pa sadzīves kanalizācijas tīkliem, pārslogojot tos, vai arī krājās zemākajās vietās un zālienos. Tagad ir radīts atbilstošs tehniskais risinājums liekā ūdens savākšanai," būvprojekta nozīmi raksturo izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš.

Viņš atgādina 2017. gada nogali un 2018. gada pirmo pusi, kad parkā ekstrēmu laika apstākļu dēļ ilgstoši bija pārplūdušas plašas teritorijas, ieskaitot bērnu rotaļu laukumu un Daugavas stadionu.

Jaunizbūvētā sistēma ir pieslēgta lietus ūdens savākšanas kolektoram zem Peldu ielas - krustojumā ar Hika ielu. Virszemes ūdeņi tagad no stadiona, parka dīķa un tenisa laukumu puses nonāks sūkņu stacijā, tālāk uz minēto kolektoru.

Viens no tehniskajiem risinājumiem ir apskatāms dabā, jo pārējais būvnieku veikums  atrodas zem zemes. "Medūzas" dīķa nogāzē ir iebūvēta pārplūdes caurule ar izeju - pa to aiztecēs liekais ūdens, kas uzkrāsies, kāpjot ūdenskrātuves līmenim.

Parkā izbūvētais lietus ūdens cauruļvadu tīkls un sūkņu stacija tuvākajā nākotnē ļaus pievienot vēl citu lietus aizvades atzaru - tādu plānots būvēt no bērnu laukuma puses. Līdz ar to mazināsies pārplūšanas risks šajā parka daļā.

Savukārt tad, kad būs veikta "Daugavas" stadiona drenāžas sistēmas pārbūve, tīklu atzars un sūkņu stacija efektīvi uztvers un pārsūknēs arī sporta laukumā nolijušos ūdeņus.

Novērst parka applūšanas problēmu un iezīmēt turpmākos iespējamos uzlabojumus pašvaldībai ļāva Peldu ielas pārbūve, kas noslēdzās šā gada vasarā.

Par ES līdzfinansējumu posmā no Hika ielas līdz Kūrmājas prospektam divu gadu laikā ir izbūvētas apakšzemes inženierkomunikācijas un sakārtota satiksmes infrastruktūra un izveidoti ielas apstādījumi. Pie lietus ūdens kolektora Peldu ielā, kā jau minēts, ir pieslēgti jaunie tīkli no parka puses.

Jūrmalas parka tīklu projekts ir lielākais no šogad kopumā septiņiem pašvaldības īstenotajiem virszemes ūdens savākšanas projektiem - gan apjoma, gan būvniecības kopējo izmaksu ziņā, kas ir 233 413 eiro. Summā ir iekļautas projektēšanas, būvniecības un citas ar būvobjektu saistīto darbu izmaksas.

Uzziņai
Būvniecības ierosinātājs: LPPI Komunālā pārvalde
Projektētājs/autoruzraugs: SIA "IGORSEN"
Būvuzņēmējs: SIA "A-Land"
Būvdarbi sākti: 12.06.2020, pabeigti: 19.10.2020