Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nolēmusi atsaukt plānoto 242 696 eiro kompensāciju avārijas seku likvidēšanai Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, liecina informācija Tiesību aktu portālā (TAP, ziņo LETA.

Kā norāda VARAM, šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumus, ka valdības rīkojuma projekts par līdzekļu piešķiršanu neatbilst kārtībai, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas.

Minētie noteikumi paredz, ka līdzekļus valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu, dabas stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem var pieprasīt pašvaldība. Savukārt SIA "Liepājas ūdens" 100% apmērā ir Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, līdz ar to nav atbalstāma finanšu līdzekļu piešķiršana no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pašvaldību kapitālsabiedrībām.

SIA "Liepājas ūdens" nosūtīta informatīva vēstule, ka rīkojuma projekts netiks virzīts izskatīšanai valdībā.

Kā ziņots, pagājušā gada 23.jūlija pievakarē Liepājā, Šķēdē, sabruka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervuāra siena, radot daļas neattīrītu kanalizācijas ūdeņu noplūdi jūrā.

Būve bija celta 2009.gadā. Ņemot vērā, ka tā ir virszemes būve, speciālisti to apsekojuši katru dienu, un nekas neesot liecinājis, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervuāra siena varētu atdalīties.

Valsts vides dienests secināja, ka no Liepājas attīrīšanas iekārtām jūrā nonākušais notekūdeņu apjoms nav radījis paliekošu ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu.

Sabrūkot vienai no Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu priekšattīrīšanas sekciju sienām, Baltijas jūrā tika novadīti aptuveni 12 000 kubikmetru neattīrītu notekūdeņu.

Lai kompensētu avārijā radušos zaudējumus, bija plānots Liepājai piešķirt 242 696 eiro.