Saistībā ar plānoto Vētru ielas izbūvi, kā arī Rietumkrasta ielas un Klaipēdas ielas posmu pārbūvi līdz 3.novembrim izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri šajā teritorijā.

Saskaņā ar SIA "Evolution Road" izstrādāto projektu "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu pārbūve, Liepājā" Vētru ielā paredzēts izbūvēt brauktuvi, ietvi un automašīnu stāvlaukumu, savukārt Klaipēdas ielas un Rietumkrasta ielas posmos sakārtot brauktuvi un izbūvēt ietvi, kā arī ierīkot jaunus apstādījumus un zālienu, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Šī projekta ietvaros ir veikta 117 koku inventarizācija, nosakot koku sugu un dendroloģisko vērtību. Projekta realizācijai nepieciešams likvidēt 22 Berlīnes papeles, 11 Kanādas papeles, 11 bērzus, trīs kļavas, divus vītolu pudurus, vienu osi, vienu apsi, vienu priedi, vienu gobu, vienu pīlādzi, vienu blīgznu un septiņus augļu kokus (piecas meža bumbieres, Kaukāza plūmi un smiltsērkšķus), kopumā 62 kokus. Iepazīties ar projekta skici var šeit.

Publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, kā arī aizpildīt elektroniski šeit.

Pēc publiskās apspriešanas Vides nodaļa apkopos publiskās apspriešanas rezultātus un sagatavos ziņojumu Apstādījumu uzraudzības komisijai, saskaņā ar kuru komisija pieņems galīgo lēmumu.

Papildus informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri saistībā ar Vētru ielas izbūvi, kā arī Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūvi var saņemt Vides nodaļā, zvanot pa tālruni 63404745 vai rakstot uz e-pastu: alda.damberga@dome.liepaja.lv