Deputāti pastāvīgajās komitejās apstiprināja Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas sagatavoto lēmumprojektu par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 2023. gadā (tas vēl jāapstiprina domes sēdē, kas paredzēta 23.martā).

Par šā gada konkursa mērķiem noteikts:
veicināt jaunu inovatīvu produktu un pakalpojumu veidošanu;
atbalstīt projektus, kas rada jaunas darba vietas vai palielina esošo darbinieku ienākumus;
veicināt Liepājas komersantu ražoto produktu un sniegto pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību;
veicināt starpnozaru sadarbības projektu īstenošanu;
veicināt komercdarbību teritorijā (Vētru iela), kurā pašvaldība ar ES fondu līdzfinansējumu ieguldījusi līdzekļus degradētas teritorijas revitalizācijā.

Minimālā atbalsta summa noteikta 2 500 eiro, maksimālā – 10 000 eiro. Ja projekts tiek realizēts Vētru ielā (Klaipēdas iela 138 lokālplānojuma teritorija JC7 un JC8), tad maksimāli pieļaujamais līdzfinansējums noteikts 50 000 eiro apmērā (līdz 50% no projekta pieteikumā norādītā kopējā projekta budžeta).


Kā komitejās skaidroja Ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols, ja 23. martā tiks apstiprināts konkursa nolikums, tad uz līdzfinansējumu varēs pieteikties līdz 24. aprīlim, bet maija domes sēdē varētu tikt apstiprināti finansējuma saņēmēji.


Projektiem jābūt realizētiem līdz 2024. gada 30. aprīlim.


Runa par iespējamu atbalstu projektiem Vētru ielai pieguļošās teritorijas attīstībai bija jau pērn, taču tad deputāti jautājumu "Mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumi teritorijas Klaipēdas ielā 138, Liepājā attīstībai" izslēdza no darba kārtības.

Kā toreiz skaidroja domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai izdiskutētu visus ar konkursa noteikumiem saistītos jautājumus.

Pērn iecerētā projektu konkursa mērķis bija attīstīt Vētru ielai pieguļošo teritoriju un veicināt tūrisma un viesmīlības jomu attīstību pilsētā, sniedzot pašvaldības atbalstu projektam, kas tiktu īstenots Klaipēdas ielā 138.


Atskatoties uz pērnā gada konkursa rezultātiem, Vītols informēja, ka 2022. gada konkursā tika iesniegti 13 projekti, no kuriem atbalsts tika deviņiem. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums bija 84 400 eiro.


2022.gadā atbalstītie projekti:
SIA "BB camping" – atbalsts glempinga telšu uzstādīšanai; SIA "Karostas cietums II" – atbalsts redana teritorijas izgaismošanai un pielāgošanai apmeklētājiem arī ziemas un rudens periodā; SIA "Šarmants" – atbalsts dažādu pasākumu īstenošanai ar mērķi piesaistīt tūristus Liepājā ("Dzintara ceļš", "Sajūti Liepājas garšu", "Teātris uz paplātes"); SIA "Liepaja Music" – atbalsts jaunas atpūtas un izklaides vietas izveidei – "Pegaza pagalms"; SIA "Marlin–11" – atbalsts vēsturiska zvejas kuģa pielāgošanai tūrisma vajadzībām; SIA "JA Travel" – atbalsts pakalpojuma "Burā un zvejo" pilnveidošanai un popularizēšanai; SIA "MAJOKA" – atbalsts jauna tūrisma pakalpojuma ieviešanai – izbraucieni pa Liepājas ūdens akvatoriju ar katamarāniem; SIA "Konceptveikals MA:LA" – atbalsts jauna veikala/kafejnīcas un tetovēšanas salona izveidei.