Deputāti domes sēdē 14. aprīlī pieņēma lēmumu izslēgt no darba kārtības jautājumu par "Mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem teritorijas Klaipēdas ielas 138, Liepājā attīstībai".
Kā skaidroja domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai izdiskutētu visus ar konkursa noteikumiem saistītos jautājumus.

MVK projektu atbalsta programma ir mērķtiecīgs pašvaldības atbalsta instruments uzņēmējdarbības attīstībā. Šogad iecerētā projektu konkursa mērķis bija attīstīt Vētru ielas pieguļošo teritoriju un veicināt tūrisma un viesmīlības jomu attīstību pilsētā, sniedzot pašvaldības atbalstu projektam, kas tiks īstenots Klaipēdas ielā 138.

Plānots, ka tiks atbalstīts projekts, kas piedāvās jaunu, tūrisma jomas attīstību veicinošu ideju realizēšanu Liepājā; līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošinās noteiktus rādītājus, ko prasa ERAF līdzfinansējums*; radīs vismaz septiņas jaunizveidotas darba vietas; teritorijā ieguldīs vismaz 200 000 eiro ar pašu nefinanšu investīcijām nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

*Liepājas pašvaldība Vētru ielas sakārtošanā ieguldījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus, lai veicinātu uzņēmējdarbību un revitalizētu degradētu teritoriju. Realizējot projektu ar ERAF līdzfinansējumu, ir jāsasniedz minimālie rezultatīvie rādītāji pret projektā izlietotajiem līdzekļiem.