Pilsētas attīstības komitejas sēde ceturtdien, 7. aprīlī, pašvaldības Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols deputātus iepazīstināja ar mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātiem laika posmā no 2015. līdz 2021.gadam, kā arī ar šā gada mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa konceptu.

Šogad pašvaldība iecerējusi līdzfinansēt projektus, kas veicinās teritorijas Klaipēdas ielā 138 attīstību. Kā zināms, šeit


pašvaldība kopā ar privāto investoru Vētru ielā bija iecerējusi attīstīt kempingu, taču komersants no šīs ieceres atteicās.

Pašvaldība no savas puses ieguldīja ievērojamus līdzekļus, lai teritoriju sakārtotu, pievelkot komunikācijas, izbūvējot ielu, ietves, sarīkotu teritorijas attīstībai veltītu hakatonu, izstrādātu lokālplanojumu. Lai veicinātu uzņēmējdarbību un revitalizētu degradētu teritoriju, pašvaldība izmantoja arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus. Realizējot projektu ar ERAF līdzfinansējumu, ir jāsasniedz minimālie rezultatīvie rādītāji pret projektā izlietotajiem līdzekļiem, norādīja Vītols.  

Līdz ar to šoreiz MVK projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir attīstīt Vētru ielai pieguļošo teritoriju un veicināt tūrisma un viesmīlības jomu attīstību pilsētā, sniedzot pašvaldības atbalstu projektam, kas tiks īstenots Klaipēdas ielā 138.

Plānots, ka tiks atbalstīts projekts, kas piedāvās jaunu, tūrisma jomas attīstību veicinošu ideju realizēšanu Liepājā; līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošinās noteiktus rādītājus, ko prasa ERAF līdzfinansējums; radīs vismaz septiņas jaunizveidotas darba vietas; teritorijā ieguldīs vismaz 200 000 eiro ar pašu nefinanšu investīcijām nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Attīstības pārvaldei uzdots organizēt konkursa nolikuma izstrādi un izsludināt MVK projektu līdzfinansēšanas konkursu. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas Attīstības pārvalde organizēs līgumu slēgšanu ar projektu iesniedzējiem par aktivitāšu realizāciju un nodrošinās kontroli par līdzekļu un aktivitāšu izlietošanu atbilstoši noslēgtajam līgumam un projekta pieteikumam.


Deputāti komitejas sēdē konceptuāli atbalstīja priekšlikumu, galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē nākamnedēļ.


Pielikumā – mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa apskats no 2015. līdz 2021.gadam.