No 3. līdz 12.aprīlim iedzīvotāji aicināti piedalīties publiskajā apspriešanā par vienas liepas ciršanu Vērgales ielā. Tās ciršanu plānots iekļaut būvprojektā, kurā tiek izstrādāts Vērgales ielas brauktuves pārbūve, posmā no Vērgales ielas 6 līdz Grīzupes ielai, informē Dace Freidenfelde Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste.

SIA "Evolution Road", izstrādājot būvprojektu "Vērgales ielas posma pārbūve", 13. martā vērsusies Apstādījumu uzraudzības komisijā ar iesniegumu, kurā lūdz atļauju paredzēt vienas liepas ciršanu. Kā norādīts iesniegumā – pašvaldības zemesgabalā paredzēta ielas un ietves izbūve, kas bez koka nociršanas nav iespējama, tādēļ tiek lūgta atļauja būvprojektā paredzēt koka nociršanu.

Apstādījumu uzraudzības komisija, apskatīja situāciju dabā un secināja, ka iesniegumā minētais koks ir liepa, kas ir labā stāvoklī bez acīmredzamām bojājuma pazīmēm. Ņemot vērā būvprojekta nozīmību un to, ka tas vēl ir izstrādes stadijā, lai rastu pēc iespējas labākus risinājumus, nepieciešams sabiedrības viedoklis.

Koka foto fiksāciju un detalizētāku informāciju par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām un projekta risinājumiem skatīt: koku ciršanas apspriešanas planšetē (skatīt PDF failu: faili.liepaja.lv/Publikacijas/Publiska-apspr-Vergales-iela.pdf)

Publiskās apspriešanas anketu līdz 12. aprīlim var aizpildīt elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5. Elektroniskās anketas priekšskatījums pieejams: pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/Qno5WnZTdFRzVHJaK3RYMXZvWjZHQT09/. Lai iesniegu savu viedokli pieteikumi.liepaja.lv sistēmā, nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Publiskās apspriešanas laikā liepa, par kuras nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēta ar košas krāsas auklu vai lentu, kā arī uz vietas izvietota informatīva publiskās apspriešanas planšete. Planšete klātienē apskatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galējo lēmumu par koka ciršanu.