Šodien Liepājas domē pasniedza Gada balvas zinātnē četriem Liepājas Universitātes zinātniekiem, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā. Kopējais balvas fonds ir 1500 latu.

Ekspertu komisija Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieces Kristīnes Niedres-Latheres vadībā nolēmusi apbalvot visus četrus izvirzītos pretendentus. Balvas saņēma zinātņu maģistre Sigita Ignatjeva par gada maģistra pētījumu, Liepājas Universitātes profesors Aldis Kļaviņš par mūža ieguldījumu, filoloģijas doktore Anda Kuduma un pedagoģijas profesore Dina Bethere par gada pētniecības aktivitātēm.

Gada balvu zinātnē Liepājā piešķir jau trešo gadu, lai atbalstītu Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla izaugsmi, kvalitāti, inovācijas un pētniecisko darbību.

Liepājas pilsētas domes Gada balva zinātnē tiek piešķirta par izcilu, nozīmīgu pētniecisko darbību, kas veicina tautsaimniecisko aktivitāti, piedāvā inovatīvus risinājumus, stiprina nacionālo un novada identitāti, kā arī Liepājas Universitātes kā zinātniskā centra atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Balvai var izvirzīt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla locekli, maģistrantu vai doktorantu, kurš aizvadītajā akadēmiskajā gadā ir veicis nozīmīgus, atzītus pētījumus vai kura pētnieciskās aktivitātes aizvadītajā akadēmiskajā gadā ir bijušas nozīmīgas Liepājai, Kurzemes reģionam, Latvijai vai starptautiskā mērogā. Balvai var tikt izvirzīts arī pētījuma vai pētniecisko aktivitāšu autoru kolektīvs.