28. un 29.martā klātienē un tiešsaistē koncertzālē "Lielais dzintars" notika Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta rīkotā starptautiskā zinātniskā konference "Viedrisinājumi iekļaujošai augstākajai izglītībai". Klausītāju rindās augstākās izglītības un nozares speciālisti, kuri ikdienā saskaras ar iekļaujošās izglītības jautājumiem un problēmām, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Pasākuma atklāšanā muzicēja Kirils Švidčenko, kurš trīs gadu vecumā zaudējis redzi, četru gadu vecumā palicis vājdzirdīgs, bet divpadsmit gadu vecumā piepildījis sapni un sācis mācīties ģitāras spēli. Šobrīd Kirils ir Lietuvas  Mūzikas un teātra akadēmijas Klaipēdas fakultātes students un ir piedalījies mūzikas konkursos gan Latvijā, gan ārzemēs. Pateicoties savai uzņēmībai, darbaspējām un atmiņai, puisis ir pierādījis, ka nekas nav neiespējams. Par to divu dienu garumā runāja arī starptautiskās konferences dalībnieki.

Viena no pasākuma organizatorēm Izglītības zinātņu institūta direktore Dina Bethere atzīst: "Mani gandarī, ka esam aktualizējuši problēmu. Gribētu, lai līdztiesība nav pielāgota, bet reāla’. Turklāt akadēmiskajai sabiedrībai ir jāizglītojas, lai varētu cienīt cilvēku dažādību. Lielisks līdzeklis, lai to panāktu, ir IT piedāvātās iespējas."

Par iekļaujošo izglītību, mainīgajām tendencēm un zinātniskajiem pētījumiem uzstājas un diskutē speciālisti no Latvijas, Kipras, Grieķijas un Slovēnijas. Klātesošajiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar digitālajiem instrumentiem, kas izstrādāti Liepājas Universitātes "Erasmus+" projektā "Viedrisinājumi iekļaujošai augstākajai izglītībai studentiem ar īpašām vajadzībām".