Liepājas muzejs un Liepājas Universitātes (LiepU) Kurzemes Humanitārais institūts apvienojušies nozīmīgā projektā, kas paredz publiskot unikālu Liepājas vēstures liecību – izveidot Liepājas birģermeistara Jirgena Šmita Liepājas pilsētas hronikas (1732–1748) elektronisku izdevumu.

Liepājas muzeja krājumā atrodas vēsturiska hronika "Ex actis Coram Senatu Civit Libau", kas ir nozīmīga laikmeta liecība par Eiropas un Krievijas monarhiju elites klātbūtni un darbību Latvijā, Liepājā 18. gadsimta vidū, kad pilsēta atguvās pēc Ziemeļu kara (1700–1721). Ir pieejams šī dokumenta mašīnraksts vācu valodā un vēsturnieka Arnolda Bērza nerediģēts tulkojums, kurš ietver pašu hroniku, dokumentu kopumu par dažādām norisēm pilsētā un tulkotāja komentārus.

No ap 1000 lappušu biezā manuskripta paredzēts atlasīt faktoloģiski un vēsturiski interesantāko un nozīmīgāko daļu, pievienojot zinātniskus komentārus. Iecerēts sagatavot grāmatas manuskriptu un izdot e-versijā, lai padarītu to pieejamu plašākam sabiedrības lokam, veicinot gan liepājnieku, gan Liepājas viesu, gan zinātnieku interesi un izpratni par Liepājas lomu 18. gadsimta vēsturē. Hronikā tā atklāta soli pa solim, birģermeistaram Šmitam dokumentējot notikumus. Šmits fiksējis, piemēram, rātes rīkotu loteriju par labu Sv. Annas baznīcas remontam, Liepājas ostas un pilsētbūves attīstību u. tml.

Projektu īsteno biedrība "Liepāja 400", kas noslēgusi nodomu protokolu ar LiepU Kurzemes Humanitāro institūtu par pētnieku piesaisti projektam. Projektu vada teātra zinātniece un Liepājas kultūrvēstures pētniece Dr. art. Vēsma Lēvalde, literāro un zinātnisko rediģēšanu nodrošinās KHI pētnieces – Ph.D., Liepājas Zinātnes balvas ieguvēja Sigita Ignatjeva un Mg. hum. Paula Sekača, sadarbībā ar LiepU studentiem, iesaistot studentus zinātniskos semināros un praktiskajos darbos, kuru avots būs Šmita hronika.

Biedrības iniciatīvu atbalsta Liepājas muzejs, nododot projekta vajadzībām gan hronikas oriģinālu, gan tulkojumu, kā arī atlasot un nododot projekta vajadzībām atbilstošo vizuālo materiālu.

Projektu finansē Liepājas Kultūras pārvalde.