Otrdien, 13.septembrī, pulksten 14 Liepājas Universitātes 327. auditorijā notiks Dzejas dienu seminārs, kuru organizē LiepU Kurzemes Humanitārais institūts.

Kā informē LiepU Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece, tā nosaukums ir "Autors. Teksts. Lasītājs: Inese Zandere un Ruta Štelmahere: starp dzeju un dzīves prozu".

Seminārā uzstāsies dzejnieces Inese Zandere un Ruta Štelmahere, kuras iepazīstinās ar saviem jauntapušajiem tekstiem, kā arī Liepājas Universitātes lektore Sandra Okuņeva, docente Anda Kuduma un profesors Edgars Lāms.

Rezumējot šī gada semināra galveno tēmu, profesors Lāms saka: "Šogad seminārā risināti fundamentāli svarīgi jautājumi par mākslas, dzejas un ikdienišķās dzīves sarežģītajām peripetijām, par to, vai dzīve ir mākslas (dzejas) dzīvinošais avots vai Mūzu kapracis."

Docente Anda Kuduma atzīmē: "Jau pats nosaukums "Autors. Teksts. Lasītājs" pasaka, ka pētnieks ir starpnieks starp autoru un lasītāju. Pētnieks piedāvā, formulē, aktualizē, novērtē. Pētniekam ir tilta funkcija, to mēs arī darām."

Uz Dzejas dienas semināru Liepājas Universitātē tiek aicināti visi dzejas cienītāji!