Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts rīko konferenci "Piemares ļaudis un likteņi", kas šogad notiek jau sesto reizi ar cikliskumu vienu reizi divos gados. Kā secināja profesors Edgars Lāms: "Šīs konferences aizsākumi ir saistīti ar Letonikas kongresu, tā kā mēs jau pulcējamies astoto reizi.", portālu informēja Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Anna Priedola atzīmēja, ka universitātes mākslas jomas studenti izmanto šo zinātnieku veikumu, lai radītu savus mākslas darbus. Piemēram, šobrīd Liepājas promenādē ir apskatāms jauno mediju mākslas darbs, kas ļauj iegūt otro elpu zinātnieces un valodnieces Benitas Laumanes pētījumam "Vēju un vētru grāmata". Dekāne saka: "To nedara neviens cits nekur pasaulē!"

Kurzemes Humanitārā institūta direktore Anita Helviga vērsa uzmanību: "Konference turpina tradīciju pulcināt pētniekus un interesentus, kas pievērsušies novadpētniecībai. Pētījumu lokā ir Kurzemes personības, vietas, notikumi, tradīcijas, teksti, materiāli, kas tiek atklāti, izpētīti, aprakstīti, lai par tiem uzzina pēc iespējas plašāka sabiedrība. Uzmanības centrā mums ir Kurzeme un Liepāja, ja to nepētīsim mēs, tad kas? Uz priekšu mūs dzen misijas apziņa. Mēs tiekamies veļu laikā, runājam par aizgājušiem cilvēkiem un notikumiem un metam tiltu uz šodienu."

Šoreiz konferencē tika nolasīti vienpadsmit referāti, iepazīstinot ar pētījumiem par Kurzemes literārajām vērtībām. Referentiem pievienojas arī absolventi – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja Kristīne Roze analizēja izdevumu "Ģimnāzijas raksti". Referātu tēmas, sākot no pētījuma par to, ar kādiem lingvistiskiem paņēmieniem cilvēku raksturo epitāfijas, līdz  Rucavas sievu dzīvesziņai 21. gadsimtā un Harija Gāliņa Piemares dziesmām.

Konferences "Piemares ļaudis un likteņi" referāti tiek izdoti tāda paša nosaukuma krājumā, kas ir pieejams arī digitāli.