Klāt ir septembra vidus, kas Latvijā ikgadēji iezīmējas ar Dzejas dienām. Liepāja Universitāte(LiepU)  vienmēr ir bijusi to centrā un tā būs arī šogad.

Ceturtdien, 11.septembrī, pulksten 14 Liepājas Universitātē notiks Dzejas dienām veltīts seminārs "Autors. Teksts. Lasītājs". Kurzemes Humanitārā institūta direktors, literatūras pētnieks Edgars Lāms ar Dzejas dienām ir saistīts jau sen: "Dzejas dienas Liepājas Universitātē ir jau nostabilizējusies tradīcija. Mēs mēģinām veidot dialogu starp dzeju un tās pētniekiem, un visa centrā ir publika."

Dzejas dienu semināra laikā notiks LiepU studentu un absolventu dzejas un īsprozas almanaha "Skanošs kā sudrabs ir mans laiks" atvēršana, tekstus no tā lasīs aktieris Ēriks Vilsons.

Almanaha ievadvārdu autore, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece Anda Kuduma raksta: "Dzīves un radošās pieredzes, izvēlēto tēmu un jautājumu, mākslinieciskā rokraksta ziņā almanahā publicētie autori ir tik atšķirīgi, taču viņus visus vieno Liepājas Universitāte – kādu no viņiem vien īsu mirkli, citu krietni pagaru dzīves posmu. Šāda jubilejas krājuma koncepcija apliecina mūsu augstskolā studējošo cilvēku radošuma kapacitātes pēctecību un nepārtrauktību, mākslinieciskās jaunradošās enerģijas pārmantojamību."

Šīs Dzejas dienas notiek Liepājas Universitātes 60. jubilejas priekšvakarā un cer pulcēt Liepājas rakstošos un radošos ļaudis, informē LiepU Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Simona Laiveniece.