Otrdien, 8.februārī, Liepājas domē svinīgi pasniegtas Gada balvas zinātnē, kas tiek pasniegta, lai sekmētu zinātniskās pētniecības attīstību, kā arī Liepājai un Latvijai aktuālu inovatīvu risinājumu radīšanu. Gada balvu zinātnē par 2021.gada sasniegumiem saņēma četri nominanti, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Par 2021.gada sasniegumiem Gada balvu zinātnē  balvu saņēma Dr. philol. Edgars Lāms, Ph. D. Sigita Ignatjeva, Zane Frickausa un Ieva Radziņa-Sproģe. Balvas nominantiem pasniedza Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

"2011.gadā mēs aizsākām Liepājā jaunu tradīciju – Gada balvas zinātnē pasniegšanu. Tā bija Silvas Goldes izlolota ideja, jo viņa vienmēr iestājās par to, ka tieši ar zināšanām un intelektu mēs varam veidot savas pilsētas, valsts un katra liepājnieka nākotni labāku un pārtikušāku. Šai idejai ticēju toreiz un ticu arī joprojām, tādēļ katru gadu ar šo balvu cenšamies no pašvaldības puses izcelt tos darbus, kas nozīmīgi dažādās nozarēs. Tas ir veids, kā pateikt, ka Liepājai pētniecība un zinātne ir nepieciešama," uzsvēra G. Ansiņš.

Gada balva zinātnē ik gadu tiek piešķirta Liepājas Universitātes akadēmiskajam personālam un studentiem (maģistrantiem, doktorantiem) par izcilu un nozīmīgu pētniecisko darbību, kas piedāvā inovatīvus risinājumus, rosina tautsaimniecisko aktivitāti, stiprina nacionālo un novada identitāti, kā arī veicina Liepājas Universitātes kā zinātniskā centra atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Ekspertu komisija, izvērtējot iesniegtos pieteikumus, nolēma piešķirt balvas visiem četriem izvirzītajiem pretendentiem. Balvu par ieguldījumu Olafa Gūtmaņa daiļrades pētniecībā un 1500 eiro lielu prēmiju saņēma Edgars Lāms. Balvu par novatorisku un starpdisciplināru pētījumu tulkojumzinātnē, izstrādājot promocijas darbu "Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" tulkojums latviešu valodā" un 500 eiro lielu prēmiju saņēma Sigita Ignatjeva. Balvu un 300 eiro prēmiju par veiktajām pētniecības aktivitātēm, izstrādājot maģistra darbu "Ekotehnoloģiski risinājumi mutes dobuma kopšanas līdzekļiem" saņēma Zane Frickausa. Savukārt balvu par izstrādāto maģistra darbu "Starppriekšmetu saiknes īstenošana 1. klases mūzikas mācību satura apguvē" un 200 eiro prēmiju saņēma Ieva Radziņa-Sproģe.

Liepājas pilsētas gada balvas zinātnē ekspertu komisijas sastāvā ir Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, Liepājas Universitātes zinātnes prorektore, asociētā profesore Dr. philol. Ieva Ozola, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore Dr. paed. Inta Klāsone, kā arī Liepājas Universitātes Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta direktors Mg. sc. comp. Uldis Žaimis.

Gada balva zinātnē Liepājā pasniegta jau vienpadsmito gadu.