15.februārī Liepājas Universitātē notika 13. sociālā darba konference, kas pulcēja gandrīz trīs simtus dalībnieku, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Dienas gaitā konferences dalībnieki uzklausīja priekšlasījumus, diskutēja par sociālām tēmām – konferences pirmajā daļā sarunu centrā tika izvirzīta bērnu paliatīvā aprūpe kā sociāli medicīnisks pakalpojums, bet otrajā – sarunas par vardarbību ģimenē pret bērnu un institūciju sadarbību šajos gadījumos.

Konferenci atklāja Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, sakot: "Mēs jau varam uzlikt rozā brilles un teikt, ka sociālajā jomā viss ir kārtībā, bet tā jau nav. Novēlu paņemt no šīs konferences vērtīgāko!"

Savukārt Liepājas Universitātes Goda doktore Aija Barča, kura prezentēja studējošo ieteikumu par sociālās drošības sistēmu, vēstīja par problēmām, kuras saskata studenti – par ģimenes valsts pabalstu, kurš, viņuprāt, ir ne mazs, bet netaisnīgs (pirmais bērns ģimenē ir tikpat vērtīgs kā trešais), par trūcīgas personas statusa noteikšanu, kā arī audžuģimenēm un vardarbību ģimenē. Turklāt pašvaldībām, domājot par attīstību, jādomā par ģimeni neatkarīgi no bērnu skaita tajā.

Konferenci organizē Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts. Institūta direktore profesore Dina Bethere atzīst: "Konference ir reģionāla – tās dalībnieki, praktiķi un teorētiķi, ir ne tikai no Kurzemes, bet arī attālākiem reģioniem. Te mēs satiekam savus absolventus un studentus."