Liepājas Universitātes (LiepU) rektora amatam uz 31. augustu, kad beidzās pieteikšanās termiņš, bija pieteikušies divi kandidāti. Rektora amata konkursa atlases pirmajā kārtā Rektora atlases un izvērtēšanas komisija, kurā līdzās LiepU Padomes locekļiem iekļauti arī Satversmes sapulces, Senāta, Studentu padomes un arodbiedrības pārstāvji, ir izvirzījusi abus pretendentus uz otro kārtu, portāls irliepaja.lv uzzināja augstskolā.


Pretendenti ir veikuši pārrunas ar Liepājas Universitātes vadības komandu, lai varētu sagatavoties sava LiepU attīstības redzējuma prezentēšanai Rektora atlases komisijai, kas notiks nākamajā nedēļā.


Pēc abu pretendentu redzējuma uzklausīšanas komisija lems par to, kuru no abiem virzīt uz Satversmes sapulci apstiprināšanai.


Jau vēstīts, ka šā gada 15.jūnija sēdē LiepU Padomes sēdē tika apstiprināts rektora vēlēšanu nolikums.


Lai pieteiktos vakancei, kandidātam bija jābūt zinātnes doktora grādam, pieredzei un sasniegumiem zinātnē, augstākās izglītības vai inovāciju jomā, darba pieredzei vadošā amatā un starptautiskā vidē. Tāpat kandidātam jābūt nevainojamai reputācijai.

Kandidātam jāprot latviešu un angļu valoda vismaz C1 līmenī, kā arī jāpiemīt stratēģiskās domāšanas, komunikācijas, argumentācijas, vadības un finanšu vadības prasmēm.

LiepU rektora mēnešalga noteikta 5000 eiro pirms nodokļu nomaksas, kas ir ievērojami lielāka, nekā bija līdz šim.


Atlases procedūra noritēs divas kārtās, bet gala lēmumu pieņems balsojumā augstskolas Satversmes sapulcē.


Līdzšinējās LiepU rektores Daces Markus piecu gadu termiņš rektora amatā beidzās jau 2021.gadā, taču tobrīd, kā portālam irliepaja.lv stāstīja pati rektore, bija jāmaina augstskolu pārvaldība – jāievēl Padome. Līdz ar to konkursa izsludināšana uz rektora amatu aizkavējās.