Līdz 1.jūlijam Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzeja Smiļģa zālē iespējams apskatīt nesenā jubilāra Alda Kļaviņa gleznu izstādi "Scenogrāfam, gleznotājam Aldim Kļaviņam – 85".


Apmēram pusotra desmita gleznu, tostarp slavenais triptihs ar Valmieras teātra aktieriem Oļģerta Krodera iestudējuma "Hamlets" titullomās, un citas. Gleznas uz muzeju atceļojušas gan no Alda Kļaviņa Liepājas darbnīcas, gan no privātkolekcijām, bet Liepājas teātra Hamleta – Jura Bartkeviča – portreta vietu, gaidot atgriežamies īpašnieku no viesizrādēm ārzemēs, pagaidām aizņem izrādes plakāts, kura autors arī ir Aldis Kļaviņš.


Teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš bija parūpējies par izstādes atklāšanu tieši gaviļnieka dzimšanas dienā sestdien, 27.maijā, klātesot pašam jubilāram, mākslas zinātniecei un Alda Kļaviņa kādreizējai kolēģei Liepājas Universitātē Ingrīdai Burānei, Liepājas muzeja direktorei Dacei Kārklai un citiem. Klāt bija arī jubilāra tuvinieki un kādreizējās kolēģes, Liepājas teātra aktrises Aina Karele, Dace Makovska un Lolita Cauka.


Sarunā ar mākslas zinātnieci Ingrīdu Burāni Teātra muzeja dārzā. Foto: irliepaja.lv.


Jubilārs savā atraktīvajā manierē dalījās ar dažiem saviem biogrāfijas faktiem un trauksmainajiem piedzīvojumiem ("Dažas ainas no manas dzīves"), Ingrīda Burāne pastāstīja par "daudzpusīgā, atraktīvā skatuves, glezniecības, pedagoģijas darba stiprinātāja" devumu sabiedrībai, Jānis Siliņš bija parūpējies par videofragmentiem no vairākām Liepājas teātra izrādēm ("Hamlets", "Tetovētā Roze" u.c.), kuru scenogrāfiju savulaik, būdams teātra galvenais mākslinieks, veidojis Aldis Kļaviņš. Neizpalika ziedi un vēlāk arī glāze vīna muzeja dārzā.


Izstādes atklāšanas video drīzumā var meklēt Teātra muzeja mājaslapā.


Līdz 4. jūnijam Liepājas muzejā vēl var apskatīt Alda Kļaviņa fotogrāfiju izstāde "No pastaigu dienasgrāmatas".