18.oktobrī pulksten 15 Liepājas Universitātē (LiepU), Kūrmājas prospektā 13, notiks LiepU Kurzemes Humanitārā institūta (KHI) piecu gadu darbībai veltīts pasākums.

Tam par vadmotīvu likta Olafa Gūtmaņa dzejas vārsma "Caur Kurzemi kā caur sidraba birzi…", informē LiepU KHI direktors Edgars Lāms.

Šīs LiepU struktūrvienības uzdevumi ir pētīt un aktualizēt Kurzemes kultūras bagātos slāņus, novadnieciskās valodas īpatnās vērtības, kā arī vērtēt valodas situāciju un kultūrprocesa tendences mūsdienu apstākļos, kopt piederības sajūtu Kurzemei un Latvijai.

Lai rezumētu piecu gadu periodā paveikto un lai iezīmētu tālākās darbības vadlīnijas, KHI darbinieki 18.oktobrī pulcējas uz pasākumu un aicina ciemos gan Universitātes kolēģus un studentus, gan sadarbības partnerus un citus kultūras darba veicējus un entuziastus.

Ar KHI pētnieciskā un kultūrizglītojošā darba rezultātiem iepazīstinās institūta direktors Edgars Lāms, bet pēc tam notiks kurzemnieku stāstījumu folkloras krājuma "Bija tāds gadījums" atvēršana (krājuma sastādītāja – Gita Girņus). Nelielā grāmatiņa varētu būt aizsākums un pirmā burtnīca plašākā Kurzemes folkloras materiālu sērijā.

Pasākumā piedalīsies bērnu un jauniešu centra "Vaduguns" folkloras kopa "Ķocis" (vadītāja – Solveiga Pētersone). Noslēgumā KHI jaunā grāmata tiks dāvināts skolām un bibliotēkām.