Piektdien, 24.septembrī, Liepājas Latviešu biedrības namā notika Liepājas Universitātes profesora un vadošā pētnieka Edgara Lāma monogrāfijas "Kurzemes iekopšana: Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos" atvēršanas svētki. Tā ir trešā autora monogrāfija un ir tapusi "nepieklājīgi ilgi" –  teju divdesmit gadu garumā, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Stāstot par iemesliem, kas bijuši pamatā monogrāfijas tapšanai, Edgars Lāms neslēpj cieņu un mīlestību pret Olafa Gūtmaņa daiļradi: "Ir vairāki galvenie iemesli – patikšanas iemesls, man ir patikuši Olafa Gūtmaņa teksti sen un ilgstoši. Tie ir aktuāli, no tiem var mācīties – tā nav mācību grāmata, bet iedvesmas avots. Arī modernā laikmetā un globalizācijas procesos Olafa Gūtmaņa dzeja ir vērtīga."

Monogrāfijas autors teica lielu paldies dzejnieka dzīvesbiedrei Velgai Gūtmanei un dēlam Dāvim Gūtmanim par uzticēšanos, par iespēju piesēsties pie dzejnieka rakstāmgalda un izmantot vēl nepublicētu darbu rokrakstus. Edgars Lāms, runājot par Olafa Gūtmaņa galvenajām dzejas tēmām, min daudzveidīgās jūras dziesmas, Sibīrijas motīvus, Atmodas dzeju: "Man liekas ļoti svarīgi uzturēt spēkā vēsturisko atmiņu."

Monogrāfijas nosaukumā "Kurzemes iekopšana", par kuru autors saka: "Svarīgi arī garīgi kopt Kurzemi, mīlēt savu dzimto pusi un mīlēt nozīmē – kopt."

Sveicot Edgaru Lāmu ar monogrāfijas izdošanu Liepājas Universitātes rektore Dace Markus vedināja domāt par nākošajām monogrāfijām, bet Kurzemes Humanitārā institūta direktore Anita Helviga rezumēja: "Šī ir goda diena Olafam, Edgaram un universitātei – ceļš bija ilgs, rakts bija dziļi – Dievs dod starojumu!"

Pasākuma noskaņu radīja dziesmu ieraksti ar Olafa Gūtmaņa vārdiem, aktieru Ivondas un Ērika Vilsonu dzejas un prozas fragmentu lasījumi un klātesošo nedalīta cieņa Olafa Gūtmaņa daiļradei un profesora Edgara Lāma darbam.