Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu plānošanā un prioritāšu noteikšanā daudz lielāka loma jāpiešķir pašvaldībām, uzskata ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, ziņo LETA.

Tas nepieciešams, lai nodrošinātu reģionu specifiskās vajadzības, Latvijas Pašvaldību savienības 23.kongresā uzsvēris Pauļuts.

„Līdz šim pašvaldības vairāk bijušas spiestas ņemt to, ko piedāvā, bet neesmu pārliecināts, vai, nosakot prioritātes un plānojot līdzekļu sadalījumu esošajam struktūrfondu periodam, tika pietiekami vaicāts – kādas ir pašvaldību prioritātes un kas tām ir nepieciešams?” uzrunājot pašvaldību vadītājus, vaicāja D.Pavļuts. Viņš akcentēja, ka nākamā ES struktūrfondu plānošanas perioda prioritātes ir jānosaka ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un arī uzņēmēju organizācijām.

Ministrs pauda pārliecību: lai nodrošinātu reģionu un visas ekonomikas ilgtspējīgu izaugsmi, nepieciešams regulārs un atklāts dialogs starp valdību, pašvaldībām un privāto sektoru.

Tāpat ministrs informēja par Nacionālās industriālās politikas mērķiem un galvenajiem virzieniem, kasi būs vērsti uz industriālo zonu attīstību, atbalstu esošajām un jaunajām industrijām, darbaspēka nodokļu reformu, izcilas uzņēmējdarbības vides izveidi, inovācijas sistēmas reformu, kā arī jaunu pieeju nodarbinātības politikai.

„Lai arī uzņēmēji ir tie, kas jau tagad īsteno un arī turpmāk īstenos Latvijas ekonomikas izrāvienu, bet valdībai un pašvaldībām ir vairāk atbalsta un servisa funkcijas, tomēr tas, cik veiksmīgi mēs iesim uz priekšu, būs kopdarbs. Ja piesaistīsim jaunas investīcijas, ar saprātīgiem, ekonomiskos principos balstītiem instrumentiem palīdzēsim attīstīties jau esošajiem un veidoties jauniem uzņēmumiem, tad Latvijā būs darbavietas, valstij un pašvaldībām būs līdzekļi, lai pilnvērtīgi nodrošinātu savas funkcijas,” LPS kongresā teica D.Pavļuts.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno republikas pilsētu un novadu pašvaldības. LPS dibināta 1991.gada 15.decembrī.