Publicitātes foto.


Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš saņēmis Dzimumu līdztiesības balvu – atzinību par paveiktajiem darbiem un pateicību par ieguldījumu līdztiesības stiprināšanā un visiem vienlīdzīgu iespēju radīšanā, portālu irliepaja.lv informēja Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla (LSOST)vadītāja Inete Ielīte.


Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla (LSOST) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) aicinājumam nominēt pašvaldību politiķes un politiķus Dzimumu līdztiesības balvai atsaucās dažādas nevalstiskās organizācijas, izvirzot vietējos politiķus, kuri ieguldījuši darbu un pašvaldības līdzekļus, lai mazinātu "Covid-19" ietekmi, sniedzot palīdzību sievietēm un ģimenēm ar bērniem, nodrošinājuši atbalstu īpaši neaizsargātām grupām (cilvēkiem ar invaliditāti, jaunajām māmiņām, pirmspensijas un pensijas vecuma sievietēm, romiem u. c.), gādājuši par veselību, vardarbības mazināšanu pret sievietēm un bērniem, ģimenei draudzīgas infrastruktūras attīstību, sieviešu līdzdalību un pārstāvniecību sabiedrības dzīvē, darba un privātās dzīves līdzsvaru.


Piešķirot balvu, vērā tika ņemts vietējo politiķu ieguldījums dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā laikā no 2018. līdz 2021. gadam, jo balva tradicionāli tiek pasniegta vēlēšanu gadā.


"Dzimumu līdztiesības balva rosina domāt par politisko lēmumu ietekmi uz mūsu visu dzīvi. Piešķirot balvu, īpašu uzmanību pievērsām Eiropas Savienības un ANO konvencijās nostiprinātajām dzimumu līdztiesības vērtībām – nevienu neatstāt malā, pasargāt, atbalstīt," norāda LSOST vadītāja. "Priecājos, ka šā gada laureātu veikumu ir pamanījušas un novērtē gan nevalstiskās organizācijas, gan arī valsts institūcijas."


LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra: "Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta gan Dzimumu līdztiesības balvas konkursu, gan līdztiesības principu ievērošanu pašvaldību lēmējvaras un izpildvaras attiecībās, gan ikdienā, jo, tikai cienot ikvienu cilvēku, mēs virzāmies uz ilgtspējīgu attīstību."