Liepājas piekrastes tīrība un kārtība ir viena no pašvaldības prioritātēm. Diemžēl novērots, ka ik gadu palielinās savākto atkritumu apjoms Liepājas pludmalē.

Secināts, ka tās nav tikai pašu liepājnieku un pilsētas viesu darbību sekas, arī valdošie vēji un straumes iznes Liepājas pludmalē daudz atkritumu no jūras, tekts Liepājas domes feisbuka lapā.

Lai samazinātu atkritumu daudzumu pludmalē, pašvaldības atbildīgie dienesti izvērtējuši esošo situāciju un vienojušies veikt papildu pasākumus jau esošajiem ikdienas uzkopšanas darbiem.

Līdz ar to paredzēta biežāka atkritumu savākšana un smilšu tīrīšana, tostarp paredzot jaunu tehnisko aprīkojumu, papildu atkritumu urnas gan liedaga, gan parka zonā.  Arī rudens un ziemas sezonā paredzēts palielināt uzkopšanas biežumu un jaudas.

Tāpat pludmalē esošajiem uzņēmējiem tiks lūgts vairāk kontrolēt savu darbības teritoriju un biežāk to uzkopt.

Paredzēts arī vairāk informēt sabiedrību par atkritumu šķirošanu, uzstādīt informatīvās zīmes un policijai biežāk veikt skaidrojošo darbu.

Pašvaldība tāpat vēlas norādīt, ka Zilo karogu piešķir peldvietām, nevis pludmalēm – līdz ar to ziņa par Karostas pludmali neapdraud Zilā karoga statusu oficiālajās peldvietās. Pašvaldība ņems šos rādītājus vērā, lai vēl labāk nodrošinātu kārtību un tīrību pludmalē.