Veselības inspekcija (VI) iesaka nepeldēties piecās oficiālajās peldvietās Jūrmalā, Liepājā un Saulkrastos, jo tur pārsniegtas peldūdens mikrobioloģiskā piesārņojuma normas, aģentūru LETA informēja VI.

Mikrobioloģisko rādītāju pieļaujamās normas ir pārsniegtas Saulkrastu centrālajā peldvietā, Jūrmalā – Mellužos un Pumpuros, kā arī Liepājas Dienvidrietumu peldvietā un peldvietā pilsētas centrā pie stadiona. Šajās peldvietās VI iesaka nepeldēties.

Aizliegums peldēties noteikts Lubānas ezera peldvietā, jo konstatēta zilaļģu ziedēšana. Peldēšanās ierobežojumi ir spēkā līdz atkārtotiem laboratoriskajiem izmeklējumiem un to rezultātu paziņošanas nākamajā nedēļā.

Savukārt Rāznas ezera peldvieta Lipuški ir slēgta, kamēr peldvietas zonā norisinās būvniecības darbi.

Pārējās 52 Latvijas oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

VI speciālisti reizi mēnesī padziļināti laboratoriski un vizuāli pārbauda peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās visas peldsezonas laikā no 15. maija līdz 15. septembrim. Laboratorijā tiek noteikti tādi mikrobioloģiskie rādītāji kā fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas ("E.coli") un zarnu enterokoki. Savukārt vizuāli tiek novērtēta ūdens krāsa, īpašu uzmanību pievēršot ūdenī peldošiem atkritumiem un naftas produktiem, kā arī zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecina, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija nosaka peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties –, aicinot pašvaldību izvietot attiecīgu informatīvo brīdinājumu peldvietā labi redzamā vietā. Ieteikums nepeldēties ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem Veselības inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā "Peldvietu ūdens kvalitāte", kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem.