Sakarā ar ES līdzfinansētā projekta darbu uzsākšanu, līdz 2013.gada 31.janvārim ir slēgta satiksme Lazaretes ielā, posmā no Ģenerāļa Baloža ielas līdz Lazaretes ielā 8.

Ielas posms slēgts projekta "Uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide Liepājā" ietvaros, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pašvaldība ir uzdevusi celtniecības darbu veicējam SIA "Ceļu, tiltu būvnieks" slēgtā ielas posma abos galos izvietot informāciju par sevi, par rekonstrukcijas un posma slēgšanas termiņiem, kā arī ar atbildīgo personu telefonu numuriem, lai nepieciešamības gadījumā ikvienam iedzīvotājam būtu iespēja ar uzņēmuma pārstāvjiem sazināties.

Būvuzņēmējam ir jānodrošina apstākļi, lai zemes gabaliem varētu piekļūt to īpašnieki un operatīvais transports.

Būvniekam par ielu krustojumu slēgšanu ir jāpaziņo arī masu informācijas līdzekļos.

Pašvaldība atļauju slēgt minēto ielu posmus ir izdevusi saskaņā ar 2006. gada 8. jūnija saistošajiem noteikumiem "Liepājas pilsētas īpašumu, teritoriju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi" un uzņēmuma vēstuli pašvaldībai.

Uzņēmums šajās dienās uzsāks apakšzemes komunikāciju izbūvi Lazaretes un Generāļa Baloža ielas krustojumā. Šeit tiks izbūvēts ūdensvads, sadzīves un lietus kanalizācijas sistēma.