Dome izsludinājusi iepirkumu par tiesībām veikt daļēju būvju nojaukšanu un teritorijas rekultivāciju zemesgabaliem Virssardzes, Zemgales un Lazaretes ielās.

Galvenie veicamie darbi ir būvju un inženiertīklu demontāža, koku izzāģēšana un celmu izraušana, teritorijas planēšana un apzaļumošana, kā arī grants ceļa izbūve, raksta LETA.

Iepirkuma uzvarētājam būs jāveic daļēja būvju nojaukšana un teritoriju rekultivācija zemesgabaliem Virssardzes ielā 1, 6, 8, 9 un 12, Zemgales ielā 1, 7, 9, 11, 13 un 17, kā arī Lazaretes ielā 6, 6A un 8A.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 28.maija pulksten 14.

Darbi tiks veikti projektā "Daļēju būvju nojaukšana un teritorijas rekultivācija zemesgabaliem Virssardzes, Zemgales un Lazaretes ielās", kura mērķis ir uzņēmējdarbības teritorijas un tai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība.

Kopējais pieejamais finansējums iepirkumam ir 516 558,17 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Jau ziņots, ka Karostā, proti, Virssardzes ielā, Zemgales ielā un Lazaretes ielā, paredzēts nojaukt daļu sabrukušo ēku un pazemes būves, attīrīt teritorijas no būvgružiem un izcirst mazvērtīgos kokus un krūmus. Kopējā teritorija, ko, īstenojot šo projektu, Karostā plānots sakārtot, ir 9,1 hektārs, un no tiem ar koku sējeņiem un krūmiem aizauguši 2,9 hektāri.

Jau pagājušā gada novembrī rakstījām, Karostā plānots nojaukt vairākas būves un sakopt pašvaldībai piederošo teritoriju, kurā atrodas ēkas, kas nav atjaunojamas. Projektu tam izstādās SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs". Saskaņā ar iepirkuma informāciju, paredzēts sakopt Liepājas SEZ zonas teritorijā esošās būves, kas nav atjaunojamas, bojā pilsētas ainavu un ir bīstamas videi un cilvēkiem. Šādas ēkas atrodas jau minētajās adresēs.