Pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 11. martā, pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs nāca klajā ar lēmumprojektu par grozījumiem esošajā Teritorijas plānojumā.

Deputāti akceptēja piedāvāto lēmumprojektu uzsākt jauna lokālplānojuma izstrādi zemesgabalam Krūmu ielā 39 (uz tā atrodas arī kādreizējā Liepājas 11. vidusskolas ēka). Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja būvvaldes pilsētas arhitektu Uģi Kauguru.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir SIA "Rameka", kas arī finansēs plānojuma izstrādi.

Pieņemtais lēmums ļaus Krūmu ielā 39 īpašniecei SIA "Rameka" savā īpašumā plānot un veikt publisko (komerciālu objektu) un dzīvojamo apbūvi.

Lai to īstenotu, ir jāgroza spēkā esošais Teritorijas plānojums, mainot funkcionālo zonējumu no "Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas" un "Apstādījumu (parku un skvēru) teritorijas" uz "Jauktas centra apbūves teritoriju".

Jauktas centra apbūves teritorijas funkcionālās zonas galvenie izmantošanas veidi ir dzīvojamā apbūve, publiskā apbūve un labiekārtota publiskā ārtelpa.

Lēmuma pieņemšana zemesgabala īpašniekam nodrošinās iespēju īstenot uzņēmējdarbības ieceri, kas pilsētā veidos papildu komercobjektu un dzīvojamo fondu Ziemeļu priekšpilsētā.   

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka pērn augustā, noslēdzoties pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39 izsolei, par tā īpašnieci kļuva SIA "Rameka", kas īpašumu iegādājās par 175 380 eiro.

Uzņēmums pieder Aloizam Norkum, Andrejam Džeriņam un Montai Magonei.