Jūrmalas parkā, uz gājēju takas, kas ved uz pieminekli bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem, ir sākta novecojušie krūmu un skujeņu stādījumu izņemšana. To vietā būs graudzāļu, ziemciešu un vasaras puķu stādījumi − kā to paredz jaunā Liepājas pilsētas apstādījumu koncepcijas 2020. − 2024. gadam, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Daļa no skujeņiem un citiem augiem no dobes jau ir izrakti un pārstādīti citās pilsētas zaļajās teritorijās. Piemēram piramidālie kadiķi ir izstādīti kāpās pie pieminekļa, no čužu krūmiņi jauno mājvietu raduši Jūrmalas parkā esošā veloceļa malās, vēl daļa citu augu ir pārvesti un iedēstīti apstādījumos Stacijas laukumā un pie Kalpaka tilta.

Atbilstoši apstādījumu attīstības koncepcijai, kas tika izstrādāta un apstiprināta pagājušajā gadā, puķu un krūmu stādījumus šogad atjaunos un papildinās ne tikai Jūrmalas parkā, bet arī citās vietās − kopumā 696 m2 platībā.

Pašlaik notiek vairāki iepirkumi, lai īstenotu šīs paplašināšanas un uzlabošanas ieceres.

Jauna puķu dobe tiks izveidota aplī Zirgu salā − pirms tiltiņa un aplī Cukura un Pulvera ielas krustojumā.

Koncepcijā paredzēts šovasar labiekātot dobi arī Zivju ielā, kur agrāk atradās vides objekts "Ģitāra".

Tāpat kā iepriekšējos gadus, pilsētā tiks izvietotas 11 puķu piramīdas, taču atbilstoši apstādījumu paplašināšanas koncepcijai šovasar paredzēts pievienot vēl četras jaunas piramīdas. Šobrīd arī notiek šo objektu iepirkums.

Atklāts gan ir jautājums, kādā termiņā piramīdu karkasus uzņēmējs varēs piegādāt no ražotāja Francijā vai Portugālē. Ja ārkārtas situācijas un pārvietošanās ierobežojumu dēļ tas izdosies ne agrāk kā vasaras vidū, tad jauno piramīdu  izvietošana pilsētā būs jātliek uz nākamo pavasari, jo stādu pilnvērtīga ieaudzēšana šajā sezonā nebūs iespējama.

Šogad pilsētas dobju un apstādījumu platības vēl palielināsies reizē ar pārbūvētā Peldu ielas posma (no Hika ielas līdz Kūrmājas prospektam) nodošanu ekspluatācijā. Vasaras vidū šajā ielā, kas labāku izskatu un funkcionalitāti iegūst ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu, būs izveidoti jauni apstādījumi − kopumā 690 m2 platībā.

Visiem redzamākais veikums − apaļā krāsainu puķu graudzāļu dobe Kūrmājas prospekta galā. Šobrīd ir iezīmējusies lielās dobes aprises, taču tās apstādīšana notiks pavisam drīz.

Pilsētas apstādījumu koncepcijas īstenošanai šogad ir paredzēti ap 60 000 eiro, tai skaitā 9000 eiro no Vides fonda.

UZZIŅAI
Liepājas pilsētas Apstādījumu koncepciju 2020.–2024. gadam paredz ievērojami paplašināt apstādījumos izmantojamo un ieteicamo augu sortimentu. Ir sagatavots saraksts un attēli ar vasaras puķēm − paredzēti 58 nosaukumi, graudzālēm un lapaiņiem − 12 nosaukumi, nestandarta dekoratīvajiem augiem − pieci nosaukumi, ar ziemcietēm − 58 dažādi nosaukumi. Sarakstu izmantos, pašvaldībai kopā ar uzņēmējiem pakāpeniski īstenojot koncepcijas priekšlikumus vai arī apsaimniekojot un uzturot esošos apstādījumus.