Publiskai apspriešanai nodota koku ciršana pie ēkām Oskara Kalpaka ielā 5/9, kas aug ielas sarkanajās līnijās, portālu informēja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijas 06.11.2023. sēdē publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana pie ēkām Oskara Kalpaka ielā 5/9 ar kadastra apzīmējumu 17000200192005 un 17000200192006.

Koku ciršanas ierosinātājs: SIA "10KCloud", reģ. nr. 40203297422, Rīga, Ģertrūdes iela 20-6A, LV-1011.

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2023. gada 1. līdz 10. decembrim.

Koku ciršanas pamatojums: uz pašvaldības īpašumā esošās zemes atrodas koki, kas bojā ēku Oskara Kalpaka ielā 5/9 ar kadastra apzīmējumu 17000200192005 un 17000200192006 (bijušās Korķu un linoleja rūpnīcas ražošanas ēkas) pamatus un fasādes. Saskaņā ar Liepājas teritorijas un apbūves noteikumu 569. punktu minētā vēsturiskā industriālā apbūve ir aizsargājama un saglabājama. Astoņi koki, par kuriem organizējama publiskā apspriešana, aug pašvaldībai piederošās zemes Oskara Kalpaka ielā sarkanajās līnijās un bojā saglabājamās ēkas.

Viedokļa izteikšana


Publiskās apspriešanas anketu var aizpildīt elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu sistēmā epakalpojumi.liepaja.lv vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.

• Koku ciršanas apspriešanas planšete pieejama ŠEIT.

• Publiskās apspriešanas anketa pieejama ŠEIT (nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Publiskās apspriešanas laikā koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu, kā arī uz vietas izvietota informatīva publiskās apspriešanas planšete. Planšete klātienē apskatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu.

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt pašvaldības mājaslapas sadaļā "Aktuālās apspriešanas" un sadaļā "Apstādījumu uzraudzības komisijas sēdēs izskatītie jautājumi".