Rožu galerijas būvniecības ieceri Liepājas centrā ir atbalstījušas 137, bet būvniecības ieceri noraidījušas 263 personas, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns ir apkopojis šī objekta publiskās apspriešanas rezultātus un sagatavojis Gala ziņojumu, kas ievietots mājas lapā www.liepaja.lv – sadaļā Būvniecība/Sabiedriskās apspriešanas.

Lēmumu par publiskās apspriešanas rezultātiem, tas ir, par atbalstu būvniecības iecerei vai tās noraidīšanu deputāti pieņems domes sēdē ceturtdien, 27.februārī.

Kopumā publiskajā apspriešanā viedokli rakstiski izteikušas 474 personas. Apspriešanas laikā saņemtas 347 aptaujas lapas un piecas vēstules, tai skaitā vēstule ar 68 parakstiem un vēstule ar 57 parakstiem.

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana notika no 17. janvāra līdz 14. februārim.

Būvniecības ieceres ierosinātāja sagatavotie materiāli, informācija par saistošajiem apbūves noteikumiem un spēkā esošo Teritorijas plānojumu bija pieejami Liepājas pilsētas Domes ēkā un Būvvaldē Rožu ielā 6 un pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv.

Būvtāfele, kurā norādīta informācija par iecerēto būvniecību, bija izvietota apbūvējamajā zemesgabalā Rožu laukumā 1/4. Informāciju par publisko apspriešanu Būvvalde nosūtīja plašsaziņas līdzekļiem. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notika šā gada 31. janvārī viesnīcas "Līva" konferenču zālē. Prezentācijas pasākumā piedalījās 53 interesenti.

Papildu prezentācijas pasākums notika 30. janvārī  biedrības "V-10" (Vidi veidojošo profesiju biedrība) dalībnieku sapulcē viesnīcas "Līva" Dzintaru zālē. Prezentācijas pasākumā piedalījās 16 dalībnieki (14 arhitekti).

Rožu galerijas būvniecības ierosinātājs ir SIA "Projekts Rožu galerija" un projektētājs SIA "K Idea".

Projekta priekšlikums paredz zemes gabala apbūvi ar sabiedriskas nozīmes objektu starp viesnīcu "Līva", Latviešu biedrības namu un Stendera ielu

2008. gada nogalē notika būvniecības ieceres publiskā apspriešana par līdzīga daudzfukcionāla, vairākstāvu centra (ar pazemes stāvvietām, veikaliem, biroju telpām, kafejnīcām, izstāžu zāli, plašām terasēm un teritoriju, kur rotaļāties bērniem) būvniecību Rožu laukumā 1/4. Toreizējās ieceres autori bija akciju sabiedrība "Mēs Liepājai", projektētājs – SIA "AKA Birojs". Toreiz publiskajā apspriešanā piedalījās kopumā 4129 interesentu.