Liepājniece Indra Ķempe informēja portālu irliepaja.lv, ka pērn 23.decembrī vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu, kurā apstrīd 17.novembrī izsniegto būvatļauju BIS-BV-4.1 2023-7106. Būvatļauja izsniegta vēsturiskās peldu iestādes, kura atrodas Miķeļa Valtera ielā 13, pārbūvei par veselības veicināšanas centru.


Iesniegumā uz 11 lapām izklāstīti iebildumi, kā arī argumenti, kāpēs iesnieguma autore uzskata, ka būvatļauja ir izsniegta, pārkāpjot normatīvajos aktos paredzēto kārtību, un uzskatāma par prettiesisku. Minēti tādi argumenti, kā "būtiskas atkāpes" – apbūves augstums, apbūves būvmasa – no risinājuma, kāds ticis piedāvāts ideju konkursā "Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā" uzvarējušajā darbā. Iesniegumā norādīts, ka jaunbūves būvapjoma augstums palielināts "līdz 16,60 metriem, kas ir par 3,60 metriem augstāk nekā konkursa uzvarētāja darba risinājumā". Iesniegumā arī norādīts uz būvvaldes sagatavotā Veselības centra projekta publiskās apspriešanas pārskata trūkumiem un pārkāpumiem, piemēram, ignorējot ekspertu vērtējumu.


Kā viens no šādiem ekspertiem minēts bijušais Liepājas pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns, kurš publiskās apspriešanas anketā norādījis:


"Nepieciešams samazināt paredzētās jaunbūves būvapjoma augstumu. Vēlams būtu samazināt jaunbūves augstumu vismaz par diviem stāviem, nosakot, ka jaunbūves ēkas augstums nav augstāks par vēsturiskās vannu mājas arhitektoniskā kupola vainagojošās dzegas augstumu, kas šobrīd ir ~10,2metri mērot no M.Valtera ielas trotuāra, kā arī ņemot vērā piegulstošā zemesgabalā esošā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteiktā reģiona kultūras pieminekļa koncertdārza "Pūt ,vējiņi" būvapjoma augstumu (jumta kores augstums ~9,5m būvapjomi 5,5-6,5m pret M.Valtera ielas augstumu), kā rezultātā veidotos vienota būvju apjoma ainaviska pilsētvide.


Pieļaujot to, ka mana iepriekš šeit tikko izteiktā vēlme par divu stāvu samazināšanu ir naiva [..], tāpēc ierosinu – lūdzu jūs, Būvvalde, samaziniet paredzētās jaunbūves augstumu obligāti vismaz par vienu ēkas stāvu. Piedāvātais jaunbūves ēkas arhitektoniskais daudzslāņu kārtojuma risinājums (vienveidīgas pārsegumu un stiklojumu joslas krautas viena virs otras) to ļoti labi pieļauj un netiks zaudēta arhitektoniskā izteiksme, manā izpratnē tāpat būtiski uzlabosies.


Lūdzu jūs būvvaldes speciālistus ieklausīties arī atšķirīgos viedokļos, tos izvērtēt un pieņemt profesionālu, pilsētbūvnieciskā kvalitātē balstītu lēmumu par jaunbūves pieļaujamo augstumu ainaviskā parka vidē."


Apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšana paredzēta 22.februāra domes sēdē.