Vides aizsardzības kluba biedre Brigita Maksimova nosūtījusi vēstuli ministram, pašvaldībai un citām institūcijām ar jautājumu, kāpēc bīstamie atkritumi no Karostas kanāla netiks utilizēti.

Vēstulē, kas adresēta Liepājas domes deputātiem, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdžam un Liepājas reģionālajai vides pārvaldei, Brigita Maksimova raksta, ka ir patiesi gandarīta par to, ka jau tuvākajā laikā plānots izsmelt piesārņotās dūņas 780 tūkstoš kvadrātmetru platībā no Karostas kanāla.

Taču, kā vēstulē norāda Maksimova, VAK ir informēts, ka kanālā tikuši novadīti neattīrīti notekūdeņi, īpaši PSRS laikā, kad Karosta bija slēgta militārā zona, un tas veicinājis smago metālu nogulsnēšanos plašā teritorijā, kas varētu izraisīt Baltijas jūras piesārņošanu.

„Toksiskākie un bīstamākie Karostas kanālu piesārņojošie elementi ir cinks, kadmijs, niķelis. Zinot par bīstamo vielu klātbūtni, mūs satrauc šo elementu turpmākā glabāšana,” teikts vēstulē.

„Ar masu mediju starpniecību esam informēti, ka šos bīstamos nogulumus plānots noglabāt kanāla austrumu galā. Latvijā ir vairākas īpaši piemērotas bīstamo atkritumu glabāšanai paredzētas vietas, piemēram, Gardenes bīstamo atkritumu novietne, Kņavas bīstamo atkritumu novietne, bīstamo atkritumu poligons „Zebrene”. Šo objektu izveidē tikuši ieguldīti gan Latvijas valsts, gan Eiropas Savienības līdzekļi. Zinot šo informāciju, vēlamies noskaidrot, kāpēc piesārņotās dūņas no Karostas kanāla netiks glabātas bīstamiem atkritumiem īpaši paredzētās vietās?” – jautā VAK biedre.