Administratīvā apgabaltiesa noraidījusi SIA "Rapsoil" sūdzību par rajona tiesas lēmumu, ar kuru tika noraidīts lūgums atjaunot Liepājas domes lēmuma par VES būvatļaujas akceptu darbību.

Kā portālu informēja viens no SIA "Rapsoil" izsniegtās būvatļaujas Nr.52/14 apstrīdētājiem biedrības "Sabiedrība par vidi – Dadzis" valdes loceklis Aldis Mežvids, Administratīvā apgabaltiesa ar šā gada 5.janvāra lēmumu noraidījusi SIA "Rapsoil" blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 6.novembra lēmumu, ar kuru tika nolemts noraidīt SIA "Rapsoil" lūgumu par Liepājas pilsētas domes 2014.gada 24.jūlija lēmuma Nr.243 "Par 2014.gada 19.maija būvatļaujas Nr.52/14 apstrīdēšanu" darbības atjaunošanu.

Tas savukārt, kā norāda Mežvids, nozīmē, ka SIA "Rapsoil" nav spēkā neviens dokuments, kurš atļautu vēja elektrostaciju (VES) būvniecību Liepājas pilsētas teritorijā.

Jau vēstīts, ka Liepājas būvvalde SIA "Rapsoil" 19.maijā izsniedza būvatļauju Nr. 52/14 vēja elektrostaciju būvniecībai Lībiešu ielā 37/53, 14. novembra bulvārī 88/98, Lībiešu ielā 14 un Lībiešu ielā 4.

Norādot uz vairākiem būtiskiem pārkāpumiem būvatļaujas izsniegšanā, būvatļauju tiesā apstrīdēja biedrības "Vides aizsardzības klubs", "Latvijas Ornitoloģijas biedrība" un "Sabiedrības par vidi – Dadzis".

Liepājas dome 24.jūlijā, nesaskatot nekādus šķēršļus, pieņēma lēmumu būvatļauju atstāt negrozītu.

Taču Administratīvā rajona tiesa, ņemot vērā visus faktus, lēma noraidīt SIA "Rapsoil" lūgumu atjaunot Liepājas domes 2014.gada 24.jūlija lēmuma darbību un reizē ar to atjaunot 19.maijā izsniegto būvatļauju Nr. 52/14. Šis lēmums tika pārsūdzēts, un nu Administratīvā apgabaltiesa vēlreiz noraidījusi "Rapsoil" lūgumu.

Kā portālam sacīja Mežvids, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments jau 2010.gada 23.decembrī lēmumā, kas tika pieņemts saistībā ar lietu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu SIA "Eko vējš" VES projektam, bija norādījis, ka vēja elektrostacijas jeb vēja ģeneratori nav novitāte pasaulē, un citās valstīs pastāv pietiekami skaidra prakse vēja elektrostaciju būvniecībā un tātad arī tām raksturīgo ietekmju novērtējumā.

Aldis Mežvids arī iesaka "Liepājas pilsētas un citu novadu domes atbildīgajām amatpersonām, kuras aktīvi atbalstījušas dažu indivīdu vēja elektrostaciju plānotos būvniecības projektus" noskatīties dokumentālu filmu "Patiesība par vēja ģeneratoriem", kuru LTV7 rādīs 15.janvārī pulksten 20.