Akūto nepieciešamību pēc vietām bērnudārzos Liepājā nevar atrisināt vienas iestādes būvniecība, tomēr tas stāvokli kaut nedaudz uzlabotu. Taču šobrīd arī vienīgā iecere par pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Liedaga ielā 6, kur bija plānota, domes Attīstības pārvaldes vadītāja Mārtiņa Ābola vārdiem runājot, “optimāla lieluma” pirmsskolas iestāde ar 144 vietām, nav tikusi tālāk par domes Attīstības pārvaldes kabinetiem.

Kā portāls irliepaja.lv uzzināja pilsētas būvvaldē, Liedaga ielas bērnudārzam ir ne tikai izstrādāts un akceptēts būvprojekts, bet pat jau zināms būvnieks – SIA “Merks”. Trūkst tikai tāda “sīkuma” kā finansējuma būvniecībai. Ar tā meklējumiem nodarbojas domes Attīstības pārvalde, un, kā portālam irliepaja.lv apliecināja pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadošā projektu vadītāja Kristīne Lukjošus, pagaidām ar finansējuma avota atrašanu nav sekmējies.

Jau 2019. gadā būvprojektu minimālajā sastāvā pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei Liedaga ielā 6 izstrādāja SIA "Arhitektu birojs MG Arhitekti". Izmaiņas SIA "Arhitektu birojs MG Arhitekti" izstrādātā minimālā sastāva būvprojektā līdz būvprojektam pilnā sastāvā veica SIA "Merks", un 9. jūlijā būvvalde to akceptēja. Saskaņā ar būvvaldes teikto "Merks" ir arī uzvarējis iepirkuma otrajā daļā – par iestādes būvniecību. Taču – pašreiz nav naudas.

Projekta ietvaros bija plānots arī pārbūvēt Liedaga ielas posmu no Dzintara ielas līdz pludmalei,

kā arī izveidot gājēju ielu un veloceliņu. Pēc būvvaldes sniegtās informācijas līgums par būvprojekta "Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā" izstrādi tika noslēgts ar SIA "JOE".


Šobrīd ir izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, kas nozīmē, ka tad, ja ir nauda, var sākt būvdarbus. Tiesa, vēl nav zināms būvnieks, jo iepirkums nav bijis izsludināts, un arī finansējuma avots nav rasts. Maijā gan Ābols portālam irliepaja.lv pauda cerību, ka finansējumu bērnudārza būvniecībai varētu saņemt Ministru kabineta 13. aprīļa noteikumu "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" ietvaros.

Pēc Izglītības pārvaldes rīcībā esošajiem datiem uz 2020. gada 1. septembri Liepājā rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, vecumā no 1, 5 līdz 5 gadam vecumam reģistrēts 701 bērns, vecumā līdz 1, 5 gadiem rindā reģistrēti 1000 bērni. Dati uz 2021. gada 1. septembri vēl neesot apkopoti.