Liepājas domes pastāvīgajās Pilsētas attīstības un Finanšu komitejas sēdēs ceturtdien, 13. maijā, deputāti iekļāva papildjautājumu "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga ielā 6, Liepājā", ko vienbalsīgi arī atbalstīja.


Lēmumprojekts saistīts ar jaunu iespēju uzbūvēt jau iepriekš iecerēto pirmsskolas izglītības iestādi Liedaga ielā, kas bija plānota kā publiskās un privātās sadarbības projekts, bet kurš nesaņēma atbalstu, portālam irliepaja.lv pastāstīja domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols. Līdz ar to vairs nebija iespējams to realizēt ES fondu programmā, kurā tas tika plānots.


Šajā reizē projekts finansējumu varētu saņemt Ministru kabineta 13. aprīļa noteikumu "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" ietvaros un tas vairs netiks īstenots kopā ar privātu investoru.


Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 3 363 264,00 eiro apmērā, no kurām 85% jeb 2 740 370,38 eiro ir valsts finansējums.

Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības finansējumu Finanšu pārvaldei uzdots plānot pilsētas pašvaldības budžetā, nepieciešamības gadījumā piesaistot kredīta resursus. Kopējais slogs uz pašvaldības budžetu palielināsies par aptuveni 300 000 eiro gadā.

Plānotais projekta īstenošanas termiņš ir no 2021. gada līdz 2022. gada beigām.

Īstenojot projektu, pilsēta iegūs jaunu pirmsskolas izglītības iestādi ar jaunizveidotām vietām 144 pirmsskolas izglītības vecuma bērniem un 20 darba vietām.

Uz 2020. gada 1. septembri Liepājā rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, vecumā no 1, 5 līdz 5 gadam vecumam reģistrēts 701 bērns.

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka pērn februārī deputāti pieņēma lēmumu iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta pieteikumu vienai no ERAF programmām, lai sakārtotu teritoriju Liedaga ielā, pretī Tenisa hallei, uzceļot tur ēku jaunai pirmskolas izglītības iestādei.


Jau 2019. gadā SIA "Arhitektu birojs MG Arhitekti" izstrādāja būvprojektu minimālajā sastāvā pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei, kā arī tika noslēgts līgums ar SIA "JOE" par būvprojekta "Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā" izstrādi. Šā gada sākumā tehniskais projekts, ko izstrādāja SIA "Merks", jau tika nodots valsts būvekspertīzei.