Pēc portāla irliepaja.lv lūguma Komunālā pārvalde sniegusi atbildi uz portāla lasītāja vēstulē, kā arī komentāros izteiktajiem pārmetumiem par ielu, veloceliņu kopšanu, par izdegušām laternām, stikliem uz brauktuves utt.

Liepājnieki nav apmierināti ar pilsētas ielu un veloceliņu tīrību. Arī portāls novērojis, ka, piemēram, Dzintara ielā gūlijas (uztvērējakas) izskatās tā, it kā tās vispār nekad neviens nav tīrījis. Janvāra sākumā šāda iemesla dēļ (nefunkcionējoša uztvērējaka Stendera ielā) applūda galerija "Romas dārzs". Pēc galerijas darbinieku teiktā, pēc pulksten 17 nav iespējams atrast dienestu, kurš šāda situācijā var palīdzēt.

Komunālās pārvaldes sniegtajā atbildē teikts:

1.Par lietusūdens uztvērējaku tīrību Dzintaru ielā.
Lietus ūdens uztvērējaku tīrīšanai nav noteiktas regularitātes. Tās tīra atkarībā no nepieciešamības, novērtējot, vai uztvērējaka, pievads un pats kolektors ir pilnībā aizsērējis un konkrētajā vietā sakrājies ūdens.

Šobrīd Dzintaru ielā visā garumā uzsākta visu uztvērējaku tīrīšana. Iepriekš uztvērējaku tīrīšana notika pagājušā gada februārī. Starplaikā Komunālajā pārvaldē nav fiksēti liela apjoma applūdumi, kuru iemesls būtu bijis nefunkcinējoša lietus kanalizācijas sistēma (uztvērējakas, pievadi vai kolektori).

2.Attiecībā uz avārijas situāciju novēršanu gadījumos, kas saistītas ar nefunkcionējošiem lietus kanalizācijas sistēmas posmiem (uztvērējakas, pievadi, kolektori), t.sk., pastiprinātu nokrišņu gadījumā arī ārpus noteiktā darba laika, iespējams ziņot "Komunālās pārvaldes" diennakts dežurantam, kas informāciju tālāk novirzīs jau lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšanas darbu veicējam.

Atgādinājums: ikvienam ir iespējas nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē vai arī avārijas situācijām – Komunālās pārvaldes diennakts dežuranta tālruņa numurs 22 011 963.

Informāciju pārvaldei var nodot, ne tikai zvanot dežurantam, bet uz šo numuru ir iespējams arī sūtīt īsziņu jeb SMS vai arī izmantot aplikācijas "WhatsApp" ziņu un pievienot bildes.
Tāpat iedzīvotāji var izmantot citus saziņas līdzekļus: rakstīt uz e-pastu: komunala.parvalde@liepaja.lv vai izmantot sociālo tīklu kontus: twitter.com/kpliepaja un facebook.com/kpliepaja.

Savukārt, ja ir nogāzušies koki, pārrauti elektrības vadi, notikusi nopietna tehniska avārija vai cits dabas stihijas vai cilvēku izraisīts negadījums, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, atgādinām, ka tad uzreiz ir jāzvana uz vienoto valsts ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru: 112.

"Komunālā pārvalde" organizē un plāno lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanu pašvaldībai piederošajās ielu teritorijās. Gadījumā, ja applūdušas privātas teritorijas un applūšanas cēlonis nav pilsētas ielu lietus kanalizācijas tīkli, zemes īpašniekam ir jāvēršas pie uzņēmējiem, kas var sniegt ūdens atsūknēšanas pakalpojumu.

Tāpat "Komunālā pārvalde" neveic uzņēmuma "Liepājas ūdens" pārvaldībā esošo sadzīves kanalizācijas posmu uzturēšanas vai atjaunošanas darbus, lai arī tiem vēsturiski pieslēgti atsevišķi lietus kanalizācijas posmi vai uztvērējakas. Šāda situācija, piemēram, arī tika fiksēta Stendera ielā.  

3.Ielu braucamā daļa, kā arī veloceļi Liepājas pilsētā gan pagājušā gada nogalē (decembrī), gan šogad – no gada sākuma, tiek mehanizēti uzkopti iespēju robežās – kad to pieļauj laika apstākļi, piemēram, nelīst lietus un nav pārāk slapjš uzkopjamais segums.


4.Par apgaismojumu Kūrmājas prospektā.
Minētajā posmā ir konstatēts kabeļu līnijas bojājums, kurš 14.01.2020 tika daļēji novērsts, šobrīd deg visas lampas. Pagājušajā nedēļā ir veikts kabeļa līnijas remonts".