Janvāra nogalē noslēdzās iepirkums – atklāts konkurss – par tiesībām būvēt gājēju - velosipēda ceļa turpinājumu Klaipēdas ielā līdz pilsētas robežai, atbilstoši SIA "VARG Industries" izstrādātajam būvprojektam.  


Piedāvājumus bija iesnieguši tikai divi pretendenti – SIA "A-Land", kas apņemas darbus veikt par 181 118,8 eiro, un SIA "CTB, kuras piedāvātā līgumcena bija 214 296,53 eiro.


Šonedēļ pašvaldības Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par konkursa uzvarētāju atzīt SIA "A-Land", portāls irliepaja.lv uzzināja pilsētas domē.


Saskaņā ar konkursa nolikumu būvdarbu veicējam darbi jāpabeidz trīs mēnešu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas akta parakstīšanas.


Gājēju-velosipēdu ceļu plānots izbūvēt Klaipēdas ielā no Liepājas dienvidu robežas zīmes līdz zemesgabalam Klaipēdas ielā 150 un zemesgabalā Klaipēdas ielā 150.


Būvniekam būs jāveic esošo segumu demontāža, asfalta seguma izbūve, betona bruģa segumu izbūve, jānodrošina ceļa zīmes un marķējumi, kā arī jāizbūvē apgaismojums.


Ar sarkanu iezīmēts izbūvējamais veloceliņa posms.


Liepājas dome par veloceliņa pagarinājuma izbūvi lēma jau 2022.gada rudenī, jo iepriekš "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) bija lēmuši par veloceļa izbūvi no Liepājas robežas līdz Nīcai, līdz ar to posms no Liepājas dienvidu robežzīmes līdz pilsētas robežai aiz Dienvidu kapiem bija trūkstošais elements, kas savienotu pilsētas veloceļu tīklu ar velosipēdistu ceļu, ko plāno būvēt LVC.


Jācer, ka šogad beidzot LVC ķersies pie solītā veloceliņa izbūves. Kā liecina iepirkumu informācija, decembrī ir noslēdzies iepirkums veloceliņa izbūvei maršrutā Liepāja–Skatre–Bernāti, kas ir pirmais posms LVC iecerētajam 15 km garajam veloceļam paralēli A11 šosejai no Liepājas līdz Nīcai.


Par iepirkuma uzvarētāju šajā posmā atzīta SIA "CTB", kas darbus solījusies paveikt par 1 891 743,64 eiro.