Martā noslēdzies pašvaldības izsludinātais iepirkums – atklāts konkurss – "Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Gājēju - velosipēda ceļa turpinājuma izbūve Klaipēdas ielā līdz pilsētas robežai, Liepājā"".

Izvērtējot piedāvājumus, Iepirkumu komisija līguma slēgšanas tiesības piešķīrusi pretendentam no Ogres novada – SIA "VARG Industries" – par kopējo līgumcenu 15 121 eiro, neskaitot PVN.


Pretendents dažādu darbu veikšanai paredzējis piesaistīt arī virkni apakšuzņēmumu: SIA "SKA projekts", SIA "ViTNiK energofirma", SIA "LABIE KOKI eksperti" un SIA "AB Ģeoprof".


Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķīrusi saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā piedāvāto cenu un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus.


Pavisam konkursā savus pieteikumus bija iesnieguši četri uzņēmumi: SIA "Firma L4" (piedāvātā līgumcena 29 750 eiro), SIA "Projekts EAE" (piedāvātā līgumcena 38 000 eiro), SIA "VCI" (piedāvātā līgumcena 17 870 eiro) un SIA "VARG Industries" (piedāvātā līgumcena 15 121 eiro).


Līguma izpildes termiņš – 110 dienas.


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka 29.janvārī atkārtoti izsludināts iepriekš pārtrauktais iepirkums – atklāts konkurss – par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Gājēju - velosipēda ceļa turpinājuma izbūve Klaipēdas ielā līdz pilsētas robežai, Liepājā".


Veloceliņa pagarinājums plānots posmā no esošā gājēju un veloceliņa Klaipēdas ielas galā līdz pilsētas robežai aiz Dienvidu kapiem, no kurienes perspektīvā veloceliņu līdz Nīcai plāno izbūvēt valsts (Valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi" iepriekš ziņoja, ka šogad sāks 15 kilometrus gara gājēju-velosipēdistu ceļa izbūvi posmā no Liepājas līdz Nīcai).


Bez apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūves plānota arī tā apgaismojuma izbūve, ko paredzēts izdalīt atsevišķā kārtā.


Iecerētā veloceliņa atrašanās vieta iezīmēta ar sarkanu līniju.